Історія України. Тема 37. Західноукраїнські землі у 1921-1938 рр.

Західноукраїнські землі опинилися на початку 20-х рр. ХХ ст. у складі трьох держав: Східна Галичина у складі Польщі,  Північна Буковина у складі Румунії та Закарпаття у складі Чехословаччини.  Детальніше

Історія України. Тема 35. УРСР в умовах нової економічної політики (НЕП)

Нова економічна політика (НЕП)економічна політика більшовиків в Україні в 1921 – 1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на впровадженні елементів ринкової економіки.  Детальніше

Історія України. Тема 33. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) – українська держава, створена в листопаді 1918 р. на західноукраїнських землях (у Східній Галичині), які входили до складу Австро-Угорської імперії.  Детальніше

Історія України. Тема 31. Українська революція (1917 – 1918 рр.)

УВАГА!!! В дужках указана дата події за старим стилем (Юліанським календарем). На новий стиль (Григоріанський календар) Україна перейде у лютому 1918 р. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів.  Детальніше

Історія України. Тема 26. Соціально-політичне життя Наддніпрянської України в другій половині ХІХ ст.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЦАРИЗМУ ЩОДО УКРАЇНИ

1. Офіційна російська влада заперечувала існування окремого українського народу, української культури, мови тощо. Детальніше

Історія України. Тема 23. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.

Наприкінці ХVIII ст. у складі Австрійської імперії перебували такі українські землі: Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття. Умовно ці землі називають – Західна Україна. Детальніше

Історія України. Тема 22. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст.

Російська імперія – централізована абсолютна монархія із жорсткою політичною цензурою та забороною будь-яких опозиційних течій та рухів. Російську імперію очолював імператор (цар), влада якого була безмежною.  Детальніше

Історія України. Тема 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.

Унаслідок другого (1793 р.) та третього (1795 р.) поділів Речі Посполитої до складу Російської імперії ввійшли землі Правобережної України та Західної Волині. Детальніше

Історія України. Тема 19. Слобожанщина, Правобережжя та Південнна Україна в другій половині XVIII ст.

СЛОБОЖАНЩИНА 

Слобожанщина – історична область, яка охоплює території сучасних Харківської, Сумської, Донецької, Луганської областей України, частину Воронезької, Бєлгородської та Курської областей Росії.  Детальніше

Історія України. Тема 16. “Руїна” (1657 (1663) — 1687 рр.)

«Руїна»період в історії України, який розпочався після смерті Б.Хмельницького і характеризується боротьбою за владу між представниками козацької верхівки, поділом України та втручанням у її внутрішні справи іноземних держав (Московії, Речі Посполитої, Туреччини). Детальніше

Історія України. Персоналії. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)

Персоналії історії українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших дераж (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.) Детальніше

Історія України. Тема 11. Становище православної церкви в Україні в ХVI – XVII ст. Берестейська унія

Попередня необхідна інформація про становище християнської церкви

Християнство – світова монотеїстична релігія, яка характеризується вірою в Бога, який втілюється в образі Ісуса Христа заради спасіння людства. Детальніше

Історія України. Тема 6. Галицько-Волинське князівство

Попередня вступна інформація:

Галицько-Волинське князівство – Південно-Західне руське князівство, утворене шляхом об’єднання Галицького та Волинського князівств у 1199 р. Романом Мстиславичем. З другої половини ХІІІ ст. князівство стає королівством. Галицько-Волинська держава вважається першою власне українською державою. Детальніше

Історія України. Тема 5. Київська Русь за часів роздробленості

ПОСТУПОВЕ ОСЛАБЛЕННЯ РУСІ
ПРАВЛІННЯ ЯРОСЛАВИЧІВ
(1054 –1113 рр.)

Ярославичі– сини та онуки Ярослава Мудрого

Після смерті Ярослава три його старші сини Ізяслав, Святослав і Всеволод разом управляли державою, Детальніше