Історія України

Тема 31. Україна в умовах незалежності

// 0 Comments

Розпад СРСР ⠀ 8 грудня 1991 р. – офіційна констатація розпаду СРСР, підписання угоди про утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД) ⠀ Перші державотворчі процеси: ⠀ […]

Тема 29. Україна в період загострення кризи радянської системи

// 0 Comments

Загальна характеристика періоду ⠀ Поворот від лібералізації до консерватизму в усіх сферах життя. Відмова від критики культу особи. Зростання корупції, хабарництва, бюрократизму, «застій». Всевладдя «номенклатури». […]

Тема 27. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 р. – початку 1950-х рр.

// 0 Comments

Адміністративно-територіальні зміни УРСР ⠀ За результатами подій Другої світової війни до складу УРСР увійшли землі Західної України. На підтвердження цьому були підписані відповідні договори між […]

Тема 25. Західноукраїнські землі

// 0 Comments

Загальна характеристика ⠀ Західноукраїнські землі опинилися на початку 20-х рр. ХХ ст. у складі трьох держав: ⠀ 1. Східна Галичина і Західна Волинь у складі […]

Тема 21. Українська революція

// 0 Comments

Початок революції ⠀ 8 березня 1917 р. відбулася лютнева буржуазно-демократична революція в Росії. Російський імператор Микола ІІ зрікається влади. Влада перейшла до Тимчасового уряду. У […]

Тема 19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

// 0 Comments

Соціально-економічний розвиток ⠀ Гальмування промислового розвитку. Повільний розвиток капіталістичних відносин. Панування іноземного капіталу. Розвиток сировинних галузей промисловості: лісорубна, нафтовидобувна. Малоземелля селянства призводило до трудової еміграції […]

Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

// 0 Comments

Економічний розвиток ⠀ Промисловість ⠀ Високі темпи розвитку. Переважання іноземного капіталу. Нерівномірний розвиток регіонів (концентрація виробництва на Півдні Україні). 70% промисловості зорієнтоване на видобуток сировини. […]

Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

// 0 Comments

Адміністративні зміни в Австрійській імперії ⠀ У 1867 р. в Австрійській імперії було прийнято Конституцію, за якою держава перетворюється на дуалістичну Австро-Угорську імперію. У складі […]

Тема 13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

// 0 Comments

Адміністративно-територіальний устрій Західноукраїнських земель ⠀ Східна Галичина та Північна Буковина входили до Королівства Галичини та Лодомерії. Закарпаття входило до складу Угорського королівства і ділилося на […]

Тема 12. Українські землі у складі російської імперії наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.

// 0 Comments

Адміністративно-територіальний поділ Наддніпрянської України ⠀ Наддніпрянська Україна поділялась на 3 генерал-губернаторства та 9 губерній ⠀ Cоціально-економічний розвиток Наддніпрянської України ⠀ Сільськогосподарський край з феодальними відносинами. […]

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

// 0 Comments

Причини національно-визвольної війни: соціально-економічні, релігійні, національні, конфлікти між козаками та шляхтичами. ⠀ Очолив національно-визвольну війну Богдан Хмельницький. ⠀ Привід війни: на хутір Б.Хмельницького напав польських […]

Тема 7. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

// 0 Comments

Відновлення української православної церкви ⠀ У 1620 р. ієрусалимський патріарх Феофан висвятив на православного митрополита Іова Борецького. Ця подія вважається відновленням православної церковної ієрархії в […]

Тема 5. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.)

// 0 Comments

Загальна характеристика Угорщина приєднала до себе Закарпаття. Буковиною оволоділо Молдавське князівство. Литовці утвердилися спочатку на Волині, а пізніше приєднали Київщину, Переяславщину, Поділля та Чернігово-Сіверщину. Галичина […]

Тема 3. Київська держава

// 0 Comments

Східнослов’янські племена на території України: поляни, сіверяни, деревляни, дуліби та волиняни, білі хорвати, уличі та тиверці. ⠀ Центри східнослов’янських земель ⠀ Північний центр – Славія ⠀ […]

Тема 2. Стародавня історія України

// 0 Comments

Періоди Стародавньої історії України: ⠀ Кам’яний вік Бронзовий вік Залізний вік ⠀ Періоди кам’яного віку: ⠀ Палеоліт Мезоліт Неоліт Енеоліт ⠀ Палеоліт (давній кам’яний вік) […]

Тема 1. Вступ до історії України

// 0 Comments

Історія – це область знань, що вивчає минуле людства. ⠀ Історія України – це наука, що досліджує минуле українського суспільства. ⠀ Історичні джерела – будь-які […]

error: Content is protected !!