Всесвітня історія. Тема 33. Розвиток культури в перші десятиліття ХХ ст.

Попередні поняття для засвоєння:

Модернізм –  загальний термін, що використовується для виниклих на початку ХХ століття спроб порвати з художніми традиціями ХІХ століття. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 31. Країни Азії, Африки та Латинської Америки в перші десятиріччя ХХ століття

Попередні поняття для засвоєння: 

Етатизм –  напрям політичної думки, який розглядаєдержавуяк найвищий результат і мету суспільного розвитку. В деяких країнах (наприклад, у Туреччині) цей термін позначав офіційну державну політику. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 30. Країни Центральної та Східної Європи у 20-30-ті рр. ХХ ст.

Попередні поняття для засвоєння: 

Режим «санації» (від. лат. —оздоровлення) — назва політичного табору, пов’язаного з ім’ям Ю. Пілсудського, що утримував владу в Польщі у 1926—1939 рр. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 29. Росія-СРСР у 1917-1939 рр.

Попередні поняття для засвоєння: 

Тимчасовий урядуряд, що створюється у разі надзвичайного стану, за умов падіння попередньої влади. Тимчасовий уряд має повноваження до створення постійного уряду.  Детальніше

Всесвітня історія. Тема 26. Культура народів світу наприкінці XVIII-XIX ст.

Попередні поняття для засвоєння:

Урбанізація – це зростання ролі міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в країні, регіоні, світі. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 25. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Попередні поняття для засвоєння:

Територіальний поділ світу – встановлення економічного та політичного панування індустріально розвинутих держав над економічно відсталими народами. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 24. Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу

Попередні поняття для засвоєння:

 

Індустріальне суспільство – суспільство, в якому закінчено процес створення великої, технічно розвиненої промисловості (як основи і провідного сектора економіки) Детальніше

Всесвітня історія. Тема 23 (продовження). Країни світу наприкінці XVIII – у ХІХ ст. Японія. Китай. Суспільно-політична думка Європи

Попередні поняття для засвоєння:

 

Колоніалізм – підкорення одних народів і держав іншими і поширення на них своєї системи управління. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 23 (продовження). Країни світу наприкінці XVIII – у ХІХ ст. Росія. США

Попередні поняття для засвоєння:

 

Західники – прихильники західноєвропейських реформ. Вважали, що Росія повинна іти тим самим шляхом, що і Західна Європа, провести демократичні реформи і перетворитися на конституційну монархію. Західниками були Т. Грановський і П. Чаадаєв. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 23 (продовження). Революції 1848-1849 рр. у Європі. Німеччина. Італія

Попередні поняття для засвоєння:

 

Весна народів (революції 1848-1849 рр. у Європі) – кілька повстань у різних частинах Європи проти монархічного правління. Деякі революціонери керувалися республіканськими ідеями, однак набагато більше — економічними причинами. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 22. Світ наприкінці XVIII – XIX ст.

Попередні поняття для засвоєння:

 

Просвітництво – ідейна течії середини XVIII ст., яка відображала соціальний протест проти феодальних порядків, соціальної несправедливості, канонів католицької церкви, схоластики в науці, виступала за суспільний прогрес через поширення освіти, Детальніше

Всесвітня історія. Тема 21. Країни Сходу

Попередні поняття для засвоєння:

 

Диванвищий орган законодавчої та виконавчої влади в деяких ісламських країнах (у тому числі в Османській імперії), а також титул керівника цього органу влади. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 20 (продовження). Криза старого порядку. Початок модернізації. Австрія, Росія, США.

Попередні поняття для засвоєння:

 

Сенат – правлячий сенат в Російській імперії – вищий державний орган, підпорядкований імператору. Засновано Петром Великим 19 лютого (2 березня) 1711 як вищий орган державної влади і законодавства. Детальніше

Всесвітня Історія. Тема 20 (початок). Криза старого порядку. Початок модернізації. Англія, Франція

Попередні поняття для засвоєння:

Революція –  фундаментальна структурна зміна існуючої природної, соціальної, політичної чи економічної системи, яка зазвичай відбувається раптово або протягом відносно короткого часу. Революція може бути як насильницькою, так і мирною. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 17 (початок). Західноєвропейські держави в XVI – першій половині XVII ст. Франція, Іспанія, Нідерланди

Попередні поняття для засвоєння:

Релігійні війнивійни між католиками та гуґенотами (протестантами) у Франції в другій половині ХVI ст. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 15. Людина ранньої нової доби

Попередні поняття для засвоєння:

Мануфактура – формапромислового виробництва, що характеризуєтьсяподілом праціміжнайманими працівникамита використанням ручної праці. Мануфактура передувала заводаміфабрикам. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 14. Великі географічні відкриття. Зустріч цивілізацій

Попередні поняття для засвоєння:

Великі географічні відкриття – період в історії людства, що розпочався у XV столітті і тривав до XVII століття, в ході якого європейці відкривали нові землі і морські маршрути Детальніше

Всесвітня історія. Тема 11. Культура Західної Європи в V-XV ст.

Попередні поняття для засвоєння:

Відродження, або Ренесанс  – епоха в історії культури Європи, що прийшла на зміну культурі Середніх віків і попередня культурі нового часу. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 9. Релігійно-церковне життя Середньовічної Європи

Попередні поняття для засвоєння: 

Аріанство – одне з вчень в християнстві в IV-VI століттях н. е.., яке стверджувало створену природу Бога-Сина. Отримало назву по імені його засновника – Александрійського священика Арія. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 8. Середньовічне суспільство

Попередні поняття для засвоєння: 

Альменда – у країнах середньовічної Західної Європи земельні угіддя (пасовища, ліси, луки, пустища, місця рибного лову), що знаходяться в загальному користуванні (неподіленого землі) всіх членів однієї або кількох громад.  Детальніше

Всесвітня історія. Тема 5. Давня Греція

Попередні поняття для засвоєння:

Античність – у загальному сенсі це слово означає «греко – римська давнина», іншими словами, – цивілізація Давньої Греції і Давнього Риму в усьому різноманітті її історичних форм. Детальніше

Всесвітня історія. Тема 1. Життя людей за первісних часів

Попередні поняття для засвоєння: 

Антропогенез – процес виникнення і формування фізичного типу людини, первісного розвитку її трудової діяльності, мови та суспільних відносин. Детальніше