Історія України. Тема 2. Сло′вяни на території України

Попередні поняття для засвоєння:

Етногенез – процес становлення та розвитку етносу.

Етнос – сукупність народів, що проживають на спільній території, мають спільне походження, спільну мову, традиції та релігійні уявлення.

Слов’яни– це етнос, народи якого проживають на території Центральної та Східної Європи (від р. Одер на Заході до рр. Дніпро, Ока, Волга на Сході)

Батьківщиною слов’ян вважається територія між річками Одер та Дніпро (Дніпро-Одерська концепція батьківщини слов’ян).

 Три групи слов’ян:

  1. Східні слов’яни (українці, росіяни, білоруси)

  2. Південні слов’яни (хорвати, серби, чорногорці, македонці, болгари, словенці)

  3. Західні слов’яни (словаки, чехи, поляки, полабські слов’яни)

Першою слов’янською археологічною культурою була зарубинецькакультура (II ст. до н. е. – II ст. н. е.)

Перші писемні відомості про слов’ян датуються І ст. н.е. і зустрічаються в працях римських та візантійських вчених (Тацит, Пліній Старший, Птолемей, ПрокопійКесарійський, Йордан). У творах цих авторів слов’яни згадуються як венеди, склавіни та анти.

 Венеди проживали у басейні р. Вісла (західні слов’яни)

 Склавини проживали між річками Дністер та Дунай (південні слов’яни)

Анти проживали між річками Дністер та Дніпро (східні слов’яни)

АНТСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-ПЛЕМІННИЙ СОЮЗ

Введіть код доступу,щоб продовжити читання теми

Шановні відчідувачі! Щоб отримати код доступу, зробіть одноразову оплату у сумі 100 грн. Цей разовий внесок відкриває доступ до всіх тем, які представлені на сайті. Код доступу діє до 01 серпня 2018 р. [ЗРОБИТИ ОПЛАТУ]