Історія України. Тема 20. Культура України в другій половині XVІІ – XVIIІ ст.

Загальна характеристика української культури другої половини ХVIIXVIIIст.:

  • Культура розвивалася в умовах існування української державності – Гетьманщини.

  • Підтримка української культури з боку гетьманів.

  • Тенденція культури до набуття світського характеру.

  • Вплив на українську культуру західноєвропейського бароко.

  • Вплив ідей західноєвропейського Просвітництва.

  • З початку XVIII ст. активізується наступ російського царизму на українську культуру.

  • Відтіку XVIIIст.української інтелектуальної еліти до Москви та Петербурга, перетворення Гетьманщини на російську провінцію.

У культурі цього часу продовжується подальший розвиток нецерковних (світських) напрямів у всіх сферах. Створюються наукові центри, поглиблюється вивчення окремих наук. Урізноманітнюються жанри й тематика в літературі. Відбувається становлення професійної української музики. Для архітектури характерний стиль бароко (так зване «козацьке бароко»); бастіонні типи укріплень і мурів. XVIII ст. представлено багатьма пам’ятниками портретного живопису.

Введіть код доступу,щоб продовжити читання теми

Шановні відчідувачі! Щоб отримати код доступу, зробіть одноразову оплату у сумі 100 грн. Цей разовий внесок відкриває доступ до всіх тем, які представлені на сайті. Код доступу діє до 01 серпня 2018 р. [ЗРОБИТИ ОПЛАТУ]