Історія України. Тема 27. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗМІНИ В АВСТІЙСКІЙ ІМПЕРІЇ ТА НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

– У 1867 р. в Австрійській імперії було прийнято Конституцію, за якою держава перетворюється на дуалістичну (двоєдину) Австро-Угорську імперію.

– Очолював імперію імператор із династії Габсбургів. Його влада була обмежена парламентами: рейхсратом в Австрії та сеймом в Угорщині.

– У складі Австрії залишалася Галичина та Буковина; у складі Угорщини – Закарпаття.

– Галичина отримала обмежену внутрішню автономію, якою керував намісник, що призначався з числа польських магнатів.

– З 1861 р. у Львові працює Галицький сейм.

– Буковина також отримала внутрішнє самоврядування.

– Закарпаття залишалося частиною Угорщини й ніякої автономії не отримало.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

– Західноукраїнські землі залишалися відсталим аграрно-сировинним краєм.

– Зберігалися пережитки феодальних відносин, велике панське землеволодіння, сервітути тощо.

– Економіка мала колоніальний характер, ресурси краю використовувалися в інтересах імперії.

– Поступове, повільне впровадження ринкових відносин у с/г.

– Масова трудова еміграція, пов’язана з малоземеллям селянства, аграрним перенаселенням. Найбільше західні українці емігрували в США, Канаду, Бразилію, Австралію, країни Європи.

Еміграція – добровільний виїзд з однієї країни до іншої на постійне або тимчасове проживання.

Аграрне перенаселення – наявність значного безробіття серед населення, зайнятого у сфері сільського господарства і відсутність можливості забезпечити необхідний мінімум достатку для своєї родини.

– Зародження кооперативного руху. Кооперативи створювалися за сприяння «Просвіти» (1868 р.). Засновником споживчого кооперативу «Народна торгівля» (1883 р.) був Василь Нагірний. Метою кооперативів було закуповувати і продавати великі партії продуктів без посередників, надавати кредити…

Кооператив – це добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності.

– Повільне формування фабрично-заводської промисловості: 95% підприємств були дрібними.

– Повільна механізація промисловості.

– Промисловий переворот затягнувся до 80-х рр. ХІХ ст.

– Занепад обробної промисловості, не витримувала конкуренції з боку австрійських фабрикантів.

– Провідними галузями промисловості були лісопильна та нафтовидобувна (Дрогобицько-Богуславський нафтовий район); солеварна промисловість…

– Панування іноземного капіталу (австрійського, німецького, бельгійського, канадського…)

– Низький рівень зарплат.

– Бурхливий розвиток залізничного транспорту.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ 

Введіть код доступу,щоб продовжити читання теми

Шановні відчідувачі! Щоб отримати код доступу, зробіть одноразову оплату у сумі 100 грн. Цей разовий внесок відкриває доступ до всіх тем, які представлені на сайті. Код доступу діє до 01 серпня 2018 р. [ЗРОБИТИ ОПЛАТУ]