Історія України. Тема 29. Україна на початку ХХ ст.

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА 

Економічний розвиток

Промисловість:

– високі темпи розвитку;

– переважання іноземного капіталу;

– нерівномірний розвиток регіонів (концентрація виробництва на Лівобережжі та Південній Україні);

– 70% промисловості зорієнтоване на видобуток сировини;

1900 – 1903 р. – економічна криза зумовлена перевиробництвом, яка охопила в найрозвинутіші галузі промисловості в Україні, зокрема металургійну і кам’яновугільну. Економічна криза сприяла посиленню концентрації виробництва й утворенню монополій;

– поява наприкінці ХІХ – початку ХХ століття монополій (монополізація виробництва). 

Монополіяце об’єднання підприємств однієї галузі, яке панує на ринку.

Види монополій:

Трест – об’єднання підприємств, які повністю втрачають свою самостійність.

Синдикат – об’єднання підприємств, які зберігають виробничу самостійність, а для комерційної діяльності створюють спільне підприємство – синдикат.

Картель – об’єднання, у якому підприємства зберігають виробничу та фінансову самостійність.

Концерн – багатогалузеве об’єднання із злиттям банківського та страхового капіталу.

У Наддніпрянській Україні переважали синдикати («Продвагон», «Продамет», «Продвугілля»…)

Сільське господарство 

Столипінська аграрна реформа 1906 – 1911 рр. (П.Столипін – міністр внутрішніх справ та голова Ради міністрів Російської імперії):

розбивалися селянські общини і земельний наділ переходив до селянина в приватну власність;

земля ставала товаром;

– передбачалася ліквідація аграрного перенаселення шляхом заохочення переселення в східні райони Росії.

Наслідки реформи суперечливі:

– зростання с/г виробництва;

– поширення товарних відносин у с/г;

– розшарування селянства (10-15% селян стали заможними, 50% – залишалися бідними);

– міграція населення на Далекий Схід, до Сибіру, Середньої Азії. 

Створення українських політичних партій Наддніпрянської України 

Введіть код доступу,щоб продовжити читання теми

Шановні відчідувачі! Щоб отримати код доступу, зробіть одноразову оплату у сумі 100 грн. Цей разовий внесок відкриває доступ до всіх тем, які представлені на сайті. Код доступу діє до 01 серпня 2018 р. [ЗРОБИТИ ОПЛАТУ]