Історія України. Тема 35. УРСР в умовах нової економічної політики (НЕП)

Нова економічна політика (НЕП)економічна політика більшовиків в Україні в 1921 – 1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на впровадженні елементів ринкової економіки. 

Причини НЕПу: 

– глибока економічна криза як наслідок громадянської війни та політики «воєнного комунізму»;
– політична криза (опір політиці більшовиків – селянські повстання, страйки, виступи в армії);
– спад революційної хвилі в Європі, відкладення ідеї «світової соціалістичної революції»;
– початок реалізації плану ГОЕЛРО (Державна комісія з електрифікації Росії), який передбачав будівництво електростанцій, заводів в Україні. 

Початок НЕПу – березень 1921 р. – рішення Х з’їзду Російської комуністичної партії більшовиків (РКП(б)) про перехід до нової економічної політики (НЕПу).

 Заходи НЕПу 

Сільське господарство 

– заміна продрозкладки продподатком;
– дозвіл на оренду землі;
– дозвіл на використання найманої праці;
– розвиток кооперативного руху

Промисловість 

продаж у приватну власність та передача в оренду дрібних та частину середніх підприємств;
– дозвіл на використання найманої праці;
– об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок;
– перехід від зрівнялівки до відрядної зарплати.

Фінанси та торгівля 

– поновлення вільної торгівлі;
– введення державних податків, плату за транспорт, комунальні послуги;
– випуск конвертованого червонця, вилучення старих грошових знаків.

Особливості НЕПу в Україні 

– НЕП в Україні запроваджено пізніше, ніж у Росії в 1922 р.;
– висока ставка продподатку;
– застосування репресивних заходів при вилученні продподатку;
– введення НЕПу в умовах голоду 1921-1922 рр.;
– широка підтримка НЕПу українським населенням. 

Результати НЕПу 

– зростання господарської ініціативи, зацікавленості в результатах праці, продуктивності праці;
– швидкі темпи відбудови народного господарства;
– зростання життєвого рівня населення;
– конфлікт між ринковими відносинами та адміністративно-командною системою. 

ГОЛОД В УКРАЇНІ 1921-1923 рр. 

Введіть код доступу,щоб продовжити читання теми

Шановні відчідувачі! Щоб отримати код доступу, зробіть одноразову оплату у сумі 100 грн. Цей разовий внесок відкриває доступ до всіх тем, які представлені на сайті. Код доступу діє до 01 серпня 2018 р. [ЗРОБИТИ ОПЛАТУ]