Історія України. Тема 37. Західноукраїнські землі у 1921-1938 рр.

Західноукраїнські землі опинилися на початку 20-х рр. ХХ ст. у складі трьох держав: Східна Галичина у складі Польщі,  Північна Буковина у складі Румунії та Закарпаття у складі Чехословаччини. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
 У 20-30-ті рр. ХХ ст.

Політична сфера

– відсутність органів самоврядування;
– заборона українським представникам обіймати адміністративні посади в державі, керівні посади в армії;
– обмеження політичних прав українців.

Економічна сфера

– колоніальний характер економіки;
– панівне становище іноземного капіталу;
– переважання аграрного сектора;

– екстенсивний характер сільського господарства;
– малоземелля та безземелля селян;
– міграція та еміграція населення як результат безземелля та безробіття;
– розвиток кооперативного руху.

Екстенсивний розвиток – розвиток економіки, який характеризується збільшенням кількості продукції, що випускається, за рахунок збільшення витрат людської праці, сировини та матеріалів.

Національне життя

– асиміляція українського населення;
– обмеження у сфері освіти та культури;
– національне гноблення українського населення.

Асиміляція – добровільний або вимушений процес розчинення (втрати) мови, традицій раніше самостійного народу (етносу) чи якоїсь його частини в середовищі іншого, як правило, численнішого народу. Засіб досягнення етнічної однорідності.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ

Введіть код доступу,щоб продовжити читання теми

Шановні відчідувачі! Щоб отримати код доступу, зробіть одноразову оплату у сумі 100 грн. Цей разовий внесок відкриває доступ до всіх тем, які представлені на сайті. Код доступу діє до 01 серпня 2018 р. [ЗРОБИТИ ОПЛАТУ]