Історія України. Тема 45. Україна в умовах незалежності

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР на позачерговій сесії прийняла Акт проголошення незалежності України. 

30 серпня 1991 р. по звинуваченню в організації державного перевороту («путча») була заборонена Комуністична партія України (КПУ). На її основі виникла Соціалістична партія України (СПУ), яку очолив О. Мороз. КПУ була поновлена у 1993 р. Очолив КПУ П.Симоненко. 

1 грудня 1991 р.на підтримку Акта проголошення незалежності України був проведений референдум. 

90,31% проголосувало за незалежність України. 

1 грудня 1991 р. були проведені вибори Президента України. Переміг Л.Кравчук (61,59%). Головним конкурентом Л.Кравчука на виборах був В.Чорновіл. 

РОЗПАД СРСР 

7 грудня 1991 р. відбулася зустріч лідерів Білорусії (С.Шушкевич), Росії (Б.Єльцин), України (Л.Кравчук) на урядовій дачі в Біловезькій Пущі (Білорусія)

8 грудня 1991 р. – офіційна констатація розпаду СРСР, підписання угоди про утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД). 

20 грудня 1991 р. – заява Верховної Ради України з уточненням, що СНД є об’єднанням незалежних держав. 

21 грудня 1991 р. – підписання в Алма-Аті Декларації про утворення СНД керівниками незалежних Росії, України, Білорусії, Азербайджану, Вірменії, Молдови, Казахстану, Киргизії, Туркменії, Узбекистану, Таджикистану. 

Основні засади СНД: 

– збереження територіальної цілісності держав;
– співпраця з питань формування єдиного економічного простору, митної політики, екологічної безпеки, боротьби з організованою злочинністю тощо;
– право кожної держави на власні збройні сили на базі збройних сил колишнього СРСР. 

ПЕРШІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

Глава держави – Президент.
Голова виконавчої влади – Кабінет міністрів України.
Єдиний орган законодавчої влади – Верховна Рада України.
Голова судової влади – Верховний Суд. 

8 жовтня 1991 р. – закон «Про громадянство України». 

4 листопада 1991 р. – закон «Про державний кордон України». 

6 грудня 1991 р. – закон «Про збройні сили України». 

Початок січня 1992 р. – введення в обіг власної грошової одиниці – купонів багаторазового використання. З 1 вересня 1996 р. – введення в обіг української національної валюти –  гривні

Січень-лютий 1992 р. – затвердження державної символіки України: Державний герб (малий) – тризуб, Державний прапор – синьо-жовтий, Державний гімн – музика М.Вербицького, слова П.Чубинського (слова були затверджені 6 березня 2003 р.) 

Також були створені Національний банк України, СБУ, Українська фондова біржа, посольства, консульства… 

Проблеми початкового етапу державотворення 

– непідготовленість українського суспільства;
– відсутність чіткої концепції державотворення;
– незавершеність розподілу функцій між різними гілками влади;
– виникнення великої кількості партій без чітких політичних засад та великої підтримки населення;
– тісний зв’язок економіки України з народногосподарським комплексом колишнього СРСР.  

ПОЛІТИКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л. КРАВЧУКА (1991 – 1994 рр.) 

– втілення ідеї незалежності;
– не допустив, завдяки поміркованій політиці, виплеску соціальної напруги;
– не зміг реалізувати обіцяну під час виборчих перегонів програму глибоких соціально-економічних перетворень; 

Економічний розвиток України в перші роки незалежності (правління Л.Кравчука) 

– вплив негативних чинників як спадок СРСР (підпорядкування більшості підприємств центру, монополізм, відсутність різних форм власності, неконкурентоспроможність на світових ринках, екстенсивний розвиток, диспропорційність (переважання промисловості групи «А»), застарілість матеріально-технічної бази, міцний зв’язок з економікою країн колишнього СРСР, залежність від енергоносіїв (гас, нафта), високий рівень мілітаризації економіки);
– економічна криза (тіньова економіка, гіперінфляція, зростання безробіття, дефіцит державного бюджету, катастрофічне падіння виробництва, борги по зарплаті);
– прийняття низки законів: «Про власність», «Про селянське (фермерське) господарство», «Про приватизацію майна державних підприємств»…; 

Необхідні поняття сучасної економіки: 

Тіньова економіка – господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці (несплата податків, приховування доходів, доходи від заборонених видів діяльності тощо). 

Інфляція – зростання цін внаслідок додаткового випуск грошових знаків.

Гіперінфляція – швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків. 

Грошова емісія – додатковий випуск в обіг грошових знаків. 

Девальвація – пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних металів. 

Дефолт – нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями. 

Дефіцит – перевищення попиту над пропозицією (відсутність певних товарів на ринку). Особливо дефіцит на всі групи товарів був за часів «Застою» та «Перебудови». 

Дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над доходами. 

Причини невдач економічної політики в перехідний період: 

– відсутність чіткої економічної програми;
– нерішучість, повільність, непослідовність у проведенні нагальних економічних реформ;
– політична нестабільність, часта зміна урядів;
– відсутність законодавчої бази для розвитку ринкової економіки… 

БЕЗ’ЯДЕРНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ 

Введіть код доступу,щоб продовжити читання теми

Шановні відчідувачі! Щоб отримати код доступу, зробіть одноразову оплату у сумі 100 грн. Цей разовий внесок відкриває доступ до всіх тем, які представлені на сайті. Код доступу діє до 01 серпня 2018 р. [ЗРОБИТИ ОПЛАТУ]