Історія України. Тест 1. Давня історія України

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Привласнюючче господарство це:

А) збиральництво, мисливство, рибальство

Б) скотарство, збиральництво, рибальство

В) землеробство, скотарство, тваринництво

Г) мисливство, землеробство, скотарство

 

2.Відтворююче господарство це:

А) збиральництво і мисливство

Б) скотарство і збиральництво

В) землеробство і скотарство

Г) мисливство і землеробство

 

3.Перше приручення тварин відбулося у:

А) Палеоліт

Б) Мезоліт

В) Неоліт

Г) Енеоліт

 

4.Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого відбулося у:

А) Палеоліт

Б) Мезоліт

В) Неоліт

Г) Енеоліт

 

5. «Людинарозумна» (кроманьйонець) з ‘являється:

А) 35 тис. р. тому

Б) 150 тис. р. тому

В) 500 тис. р. тому

Г) 1 млн. р. тому

 

6. Поява перших людей на території України:

А) 35 тис. р. тому

Б) 150 тис. р. тому

В) 500 тис. р. тому

Г) 1 млн. р. тому

 

7. Трипільці проживали:

А) VI-V тис. р. до н.е.

Б) V-IV тис. р. до н.е.

В) IV -Ш тис. р. до н.е.

Г) Ш-П тис. р. до н.е.

 

8. Трипільці проживали на території:

А) Лівобережної України, Криму

Б) Правобережної України, Подніпров’я

В) Східної України, Українського степу

Г) Криму, Слобожанщини

 

9. Трипільці були:

А) землеробами (хліборобами)

Б) скотарями

В) мисливцями

Г) кочівниками

 

10. Першим народом на території України були:

А) кіммерійці

Б) скіфи

В) сармати

Г) готи

 

11. Кіммерійці згадуються в творах:

А) Геродота

Б) Гомера

В) Гесіода

Г) Полібія

 

12. Основним видом діяльності кіммерійців, скіфів та сарматів було:

А) осіле скотарство

Б) кочове скотарство

В) землеробство

Г) мисливство та рибальство

 

13. Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор ‘я на межі ІІІ-ІІ ст.. до н. е. супроводжувалося витісненням скіфів:

  • у межиріччя Дону та Кубані
  • у пониззя Дніпра та на Кримській півострів

А) обидва варіанти правильні

Б) тільки 1-й варіант правильний

В) тільки 2-й варіант правильний

Г) обидва варіанти не правильні

 

14. Боспорське царство утворилося у:

А) VI ст. до н.е.

Б) V ст. до н.е.

В) IV ст. н.е.

Г) V ст. н.е.

 

15. Грецькі міста-держави Північного Причорномор ‘я потрапляють у залежність від Риму в:

А) ІІ ст. до н.е.

Б) І ст. до н.е.

В) І ст. н. е.

Г) ІІ ст. н. е.

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16. Установіть відповідність між місцями знахідок видатних пам ‘яток кам ‘яного віку.

1. Амвросіївка

2. Королеве

3. Лука – Врублівецька

4. Мізин

А) На Дніпрі

Б) На Дністрі

В) Донбас

Г) Закарпаття

Д) Чернігівщина

 

17. Установіть відповідність між іменами вождів і назвами племен, які очолювали:

1. Атей

2. Аттіла

3. Германаріх

4. Скілур

А) Авари

Б) готи

В) гуни

Г) Мала Скіфія

Д) Велика Скіфія

 

18.Установіть відповідність між назвами грецьких колоній і їхнім місцезнаходженням на Півдні України:

1. Ольвія

2. Пантікапей

3. Тіра

4. Херсонес

А) Біля гирла Дністра

Б) Біля гирла Дунаю

В) На Керченському півострові

Г) В околицях сучасного Севастополя

Д) На правому березі Бузькому лиману

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19. Установіть послідовність.

А) Енеоліт

Б) Мезоліт

В) Неоліт

Г) Палеоліт

 

20. Установіть послідовність:

А) архантропи (пітекантропи)

Б) кроманьйонці

В) палеоантропи ( неандертальці)

Г) австралопітеки

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

 

 21. Укажіть назви скіфських племен за переказом Геродота:

1.Еллінські скіфи

2.Понтійські скіфи

3.Скіфи – воїни

4.Скіфи – землероби

5.Царські скіфи

6.Скіфи – герої

7.Скіфи – орачі

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН