Історія України. Тест 13. Виникнення українського козацтва

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Укажіть ім’я українського магната, який був засновником першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця.

А) К. Косинський

Б) Д. Вишневецький

В) С. Кішка

Г) В.-К. Острозький

 

2.Позначте, до якого періоду відносяться перші писемні згадки про козаків

А) початок 15 ст.

Б) кінець 15 ст.

В) початок 16 ст.

Г) кінець 16 ст.

 

3.Позначте польського короля, за ініціативи якого у 1578 р. було створене реєстрове козацтво

А) Стефан Баторій

Б) Сигізмунд І

В) Сигізмунд ІІ

Г) Сигізмунд ІІІ

 

4.Позначте причину, яка зумовила знелюднення у 15-16 ст. значних територій України й утворення Дикого поля

А) Входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського

Б) Татарсько-турецькі напади

В) Польська експансія на українські землі

Г) Розширення кордонів Московської держави

 

5.Позначте територію, охоплену козацьким повстання під керівництвом К.Косинського

А) Правобережна Україна

Б) Лівобережна Україна

В) Слобожанщина

Г) Галичина

 

6.Адміністративно-територіальні та військові одиниці Запорозької Січі в XVII—XVIII ст. мали назву:

А) воєводства

Б) полки

В) сотні

Г) паланки

 

7.Вирішальна битва в урочищі Солониця під проводом С. Наливайка відбулася:

А) у 1569 р.

Б) у 1586 р.

В) у 1591 р.

Г) у 1596 р.

 

8.Керівний склад Запорозької Січі, а пізніше й Гетьманщини — це:

А) старшина

Б) компанійці

В) сердюки

Г) реєстрові козаки

 

9.Молдовський похід І. Підкови відбувся:

А) в 1489 р.

Б) в 1556 р.

В) в 1577 р.

Г) в 1591 р.

 

10.Символ влади, що виконував функції прапора та являв собою держак із дерев’яною кулею зверху, від якої звисали пасма кінського волосу та мотузок, мав назву:

А) бунчук

Б) корогва

В) булава

Г) каламар

 

11.Прапор, прикрашений, як правило, зображеннями святих або козака з мушкетом, основний клейнод козацтва, мав назву:

А) бунчук

Б) корогва

В) булава

Г) каламар

 

12.Укажіть назву господарств, хуторів запорожців, на яких вони перебували в перервах між військовими походами.

А) фільварок

Б) зимівник

В) паланка

Г) курінь

 

13.Термін, який позначав Запорозьку Січ з усім її військово-політичним устроєм, — це:

А) кіш

Б) курінь

В) гетьманщина

Г) старшина

 

14.Військово-адміністративна одиниця на Запорозькій Січі, що складалася з козаків, які походили переважно з одного регіону та проживали на Січі в одному приміщені.

А) паланка

Б) курінь

В) кіш

Г) сотня

 

15.Козаків, що були внесені до списків польського уряду, де визначалися  їх обов’язки і привілеї, називали:

А) низовими

Б) компанійцями

В) сердюками

Г) реєстровими

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність

 1. військовий осавул
 2. військовий писар
 3. військовий суддя
 4. кошовий отаман

А) посадова особа, яка мала верховну адміністративну, судову та військову владу на Січі

Б) посадова особа, яка розглядала кримінальні й цивільні справи, проводила слідство і виносила вироки

В) посадова особа, яка відповідала за військову артилерію

Г) посадова особа, яка відала військовою канцелярією

Д) посадова особа, яка відповідала за дотримання порядку на Січі та у військовому таборі, здійснювала більшість адміністративних функцій

 

17.Установіть відповідність між назвою козацького клейнода та його характеристикою.

 1. пірнач
 2. булава
 3. бунчук
 4. литаври

А) символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця з металевою або дерев’яною кулею на кінці

Б) музичний інструмент, що використовувався для задання ритму руху війська, був у довбиша

В) символ Війська Запорозького, який використовувався для скріплення офіційних документів

Г) символ влади кошового отамана та гетьмана, куля на жердині, до якої кріпилося пасмо кінського волосся

Д) символ влади полковників, палиця, з одного краю якої кріпилося кілька металевих пластин

 

18.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

 1. Д. Вишневецький
 2. С. Наливайко
 3. К. Косинський
 4. І. Підкова

А) двічі був гетьманом козаків, перебував у полоні близько 26 років; після втечі з полону очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму

Б) український шляхтич, староста канівський та черкаський; у 1550-х рр. заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків, чим поклав початок існування Запорозької Січі

В) козацький ватажок, що походив із молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго став молдовським господарем

Г) козацький гетьман, керівник першого значного антипольського козацького повстання 1591—1593 рр.

Д) козацький ватажок, керівник козацького повстання 1594—1596 рр., що поширилося на територію України та Білорусі; після поразки повстання був страчений

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Створення реєстрового козацтва

Б) Заснування Запорозької Січі

В) Повстання під проводом С.Наливайка

Г) Повстання під проводом К.Косинського

 

20.Установіть хронологічну послідовність подій

А) укладення Берестейської унії

Б) створення першої Запорозької Січі

В) утворення реєстрового козацтва

Г) укладення Люблінської унії

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести   

 

       варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Які події з історії України мали місце в XVI ст.?

 1. Створення Пересопницького Євангелія
 2. Заснування Київського Богоявленського братства та його школи
 3. Вихід у світ Острозької Біблії
 4. Відновлення ієрархії Православної церкви на українських землях
 5. Будівництво Хортицької фортеці Д. Вишневецьким
 6. Ліквідація Київського удільного князівства

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН