Історія України. Тест 14. Українське козацтво в першій половині ХVII ст.

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Яке козацьке повстання завершилося зруйнуванням фортеці Кодак?

А) Косинського

Б) Наливайка

В) Сулими

Г) Жмайла

 

2.Позначте рік затвердження Сеймом «Ординації війська Запорозького…»

А) 1621

Б) 1625

В) 1635

Г) 1638

 

3.Битва під Хотином, у якій польське військо за участю українських козаків розбило турецьку армію, відбулася:

А) в 1616 р.

Б) в 1621 р.

В) в 1630 р.

Г) в 1638 р.

 

4.Козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) спалахнуло:

А) в 1616 р.

Б) в 1621 р.

В) в 1630 р.

Г) в 1638 р.

 

5.Куруківська угода між козаками, очолюваними М. Дорошенком, і польським урядом була укладена:

А) у 1621 р.

Б) у 1625 р.

В) у 1630 р.

Г) у 1638 р.

 

6.Укажіть ім’я козацького ватажка, який у 1594 р. очолив антифеодальне повстання на українських і білоруських землях.

А) І. Підкова

Б) С. Наливайко

В) С. Кішка

Г) К. Косинський

 

7.Керівний склад Запорозької Січі, а пізніше й Гетьманщини — це:

А) старшина

Б) компанійці

В) сердюки

Г) реєстровці

 

8.Укажіть ім’я гетьмана реєстрового козацтва в 1614—1622 рр., прихильника компромісу з польською владою, керівника козаків під час походів проти Туреччини, Московської держави, битви під Хотином.

А) П. Конашевич-Сагайдачний

Б) М. Дорошенко

В) М. Жмайло

Г) І. Сулима

 

9.Укажіть ім’я гетьмана нереєстрових козаків, що уславився походами  проти турків та зруйнуванням новозбудованої польським урядом фортеці Кодак.

А) М. Жмайло

Б) Я. Острянин

В) І. Сулима

Г) Д. Гуня

 

10.Укажіть ім’я кошового отамана нереєстрових козаків, який у 1630 р. очолив повстання проти польського уряду, що завершилось підписанням Переяславської угоди.

А) М. Жмайло

Б) Я. Острянин

В) І. Сулима

Г) Т. Федорович

 

11.Укажіть ім’я одного з ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., який після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства, оселившись у Слобідській Україні.

А) М. Дорошенко

Б) Д. Гуня

В) Я. Острянин

Г) М. Жмайло

 

12.Символами влади і привілеїв Війська Запорозького були:

А) універсали

Б) клейноди

В) конституції

Г) регалії

 

 

13.Суспільно-політичний устрій на Запорозькій Січі характеризувався як козацька:

А) республіка

Б) монархія

В) федерація

Г) олігархія

 

14.Запорозькі козаки на чолі з П. Сагайдачним здобули Кафу:

А) у 1606 р.

Б) у 1608 р.

В) у 1614 р.

Г) у 1616 р.

 

15.«Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» було передбачено:

А) утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від польської адміністрації, звільненого від державних податків та повинностей;

Б) збільшення козацького реєстру до 10 тис. осіб, надання козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння містом Трахтемирів;

В) скасовування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі Посполитій, повернення прав та майна православній церкві;

Г) зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію виборності козацької старшини, скасування козацького судочинства.

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

 1. М. Дорошенко
 2. Т. Федорович
 3. Я. Острянин
 4. І. Сулима

А) козацький ватажок, керівник багатьох морських походів проти турків; у 1635 р. захопив польську фортецю Кодак, після чого його було видано польській владі й страчено

Б) козацький гетьман, який від імені козаків підписав компромісну Куруківську угоду після перемоги козацького війська над поляками

В) козацький гетьман, керівник повстання 1625 р., повалений старшиною, яка прагнула до компромісу з поляками

Г) козацький ватажок, очільник повстання 1638 р., який після його поразки переселився на Слобідську Україну

Д) козацький ватажок, що в 1630 р. очолив повстання проти польської влади, під час я час якого розбив коронні війська під Переяславом

 

17.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності.

 1. Д. Вишневецький
 2. С. Наливайко
 3. К. Косинський
 4. І. Підкова

А) двічі був гетьманом козаків, перебував у полоні близько 26 років; після втечі з полону очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму

Б) український шляхтич, староста канівський та черкаський; у 1550-х рр. заснував замок на острові Мала Хортиця, згуртував навколо нього козаків, чим поклав початок існування Запорозької Січі

В) козацький ватажок, що походив із молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго став молдовським господарем

Г) козацький гетьман, керівник першого значного антипольського козацького повстання 1591—1593 рр.

Д) козацький ватажок, керівник козацького повстання 1594—1596 рр., що поширилося на територію України та Білорусі; після поразки повстання був страчений

 

18.Установіть відповідність між іменем козацького ватажка та стислою характеристикою його діяльності.

 1. М. Дорошенко
 2. Д. Гуня
 3. Я. Острянин
 4. М. Жмайло

А) один із ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства та оселився у Слобідській Україні

Б) ватажок козацького повстання 1635 р., під час якого була захоплена збудована польським урядом фортеця Кодак

В) гетьман реєстрових козаків, обраний у 1625 р. після укладення Куруківської угоди

Г) козацький гетьман, який очолив повстання 1625 р., що привело до підписання Куруківської угоди

Д) один з очільників козацького повстання 1637—1638 рр., керував спорудженням та обороною табору в урочищі Старець

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Розташуйте в хронологічній послідовності

А) Люблінська унія

Б) «Статті для заспокоєння Руського народу»

В) Перші писемні згадки про українське козацтво

Г) Заснування Першої Запорозької Січі

 

20.Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.

А) узяття козаками під проводом Івана Сулими фортеці Кодак

Б) затвердження «Ординації Війська Запорозького…»

В) повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина і Д. Гуні

Г) козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила)

 

Завдання  з  вибором  трьох  правильних  відповідей  із  шести  запропонованих  варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання  пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Укажіть визначних козацьких провідників першої половини XVII ст.

 1. Іван Вишенький
 2. Іван Сулима
 3. Михайло Дорошенко
 4. Мелетій Смотрицький
 5. Криштоф Косинський
 6. Марко Жмайло

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН