Історія України. Тест 15. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в сер. ХVІІ ст.

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Створений Б. Хмельницьким уряд, що діяв при гетьмані Війська Запорозького, мав назву:
А) Генеральна військова рада
Б) Правління гетьманського уряду
В) Генеральний військовий суд
Г) Генеральна старшина

2.Битва під Жовтими Водами відбулася:
А) у травні 1648 р.
Б) у вересні 1648 р.
В) у серпні 1649 р.
Г) у червні 1651 р.

3.Укажіть назву документа, який видавав гетьман Війська Запорозького.
А) універсал
Б) наказ
В) указ
Г) конституція

4.Битва під Корсунем відбулася:
А) у травні 1648 р.
Б) у вересні 1648 р.
В) у серпні 1649 р.
Г) у червні 1651 р.

5.Битва під Пилявцями відбулася:
А) у травні 1648 р.
Б) у вересні 1648 р.
В) у серпні 1649 р.
Г) у червні 1651 р.

6.Укажіть ім’я одного з найближчих сподвижників Б. Хмельницького та діяча Національно-визвольної війни, рішучі дії якого під час битви під Берестечком врятували від загибелі значну частину козацької армії.
А) М. Кривоніс
Б) І. Богун
В) М. Кричевський
Г) М. Небаба

7.Битва під Зборовом відбулася:
А) у травні 1648 р.
Б) у вересні 1648 р.
В) у серпні 1649 р.
Г) у червні 1651 р.

8.Битва під Берестечком відбулася:
А) у травні 1648 р.
Б) у вересні 1648 р.
В) у серпні 1649 р.
Г) у червні 1651 р.

9.Зборівський мирний договір був укладений:
А) у травні 1648 р.
Б) у вересні 1648 р.
В) у серпні 1649 р.
Г) у червні 1651 р.

10.Білоцерківський мирний договір був укладений:
А) у травні 1648 р.
Б) у вересні 1648 р.
В) у серпні 1649 р.
Г) у вересні 1651 р.

11.Битва під Батогом відбулася:
А) у серпні 1649 р.
Б) у вересні 1651 р.
В) у травні 1652 р.
Г) у січні 1654 р.

12.Переяславська рада відбулася:
А) у серпні 1649 р.
Б) у вересні 1651 р.
В) у травні 1652 р.
Г) у січні 1654 р.

13.Укажіть ім’я гетьмана Війська Запорозького в 1648—1657 рр., який очолював Національно-визвольну війну українського народу середини XVII ст.
А) І. Богун
Б) М. Кривоніс
В) Б. Хмельницький
Г) М. Небаба

14.Офіційна назва козацької держави, що була утворена Б. Хмельницьким, мала назву:
А) Україна
Б) Військо Запорозьке
В) Велике князівство Руське
Г) Малоросія

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

15.Установіть відповідність між назвою органу державної влади Війська Запорозького та його характеристикою.
1. Генеральна військова рада
2. Генеральна старшина
3. Генеральний військовий суд
4. Генеральна військова канцелярія
А) вища посадова особа Війська Запорозького, голова держави
Б) вищий орган судової влади Війська Запорозького
В) уряд Війська Запорозького, що діяв при гетьмані й складався з генерального писаря, генерального обозного, двох генеральних осавулів та двох генеральних суддів
Г) вища адміністративна установа Війська Запорозького, очолювана генеральним писарем
Д) загальні збори війська, а також представників міщан, селян та духовенства, які мали вищу владу в державі 

16.Установіть відповідність між назвою битви Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. та її наслідками.
1. битва під Жовтими Водами
2. битва під Корсунем
3. битва під Пилявцями
4. битва під Збаражем
А) остаточне знищення карального війська, відісланого на Січ Річчю Посполитою; початок селянського повстання на Київщині та Брацлавщині
Б) звільнення козацькими військами Поділля та Волині; відкриття шляху на Західну Україну й власне польські землі
В) перша велика військова невдача козацького війська; згортання повстання, утрата всіх земель, за винятком Київського воєводства
Г) зняття облоги польського табору після укладення Зборівського миру
Д) перша перемога повстанського війська, знищення передового загону польського карального війська 

17.Установіть відповідність між назвою битви Національно-визвольної війни та її результатами.
1. битва під Зборовом
2. битва під Берестечком
3. битва під Батогом
4. битва під Жванцем
А) перша велика військова невдача козацького війська; згортання повстання, втрата всіх земель, за винятком Київського воєводства
Б) перемога козацького війська, відновлення позицій, утрачених у ході військових невдач 1651 р.; початок нового етапу розгортання повстання
В) зрада кримських татар, перемир’я між поляками і козаками, скликання Переяславської ради
Г) звільнення козацькими військами Поділля та Волині; відкриття шляху на Західну Україну та власне польські землі
Д) перемога українського війська, порятунок польського війська завдяки зраді кримських татар, укладення Зборівського миру 

18.Установіть відповідність між назвою битви Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. та її наслідками.
1. битва під Охматовим
2. битва під Берестечком
3. битва під Корсунем
4. битва під Пилявцями
А) остаточне знищення карального війська, відісланого на Січ Річчю Посполитою; початок селянського повстання на Київщині та Брацлавщині
Б) звільнення козацькими військами Поділля та Волині; відкриття шляху на Західну Україну і власне польські землі
В) перша велика військова невдача козацького війська; згортання повстання, втрата всіх земель, за винятком Київського воєводства
Г) битва, що відбулась між московсько-українськими та польсько-татарськими військами та закінчилася відступом останніх за річку Буг
Д) відновлення позицій, втрачених під час військових невдач 1651 р.; початок нового етапу розгортання повстання 

19.Установіть відповідність між іменем сподвижника Б. Хмельницького та стислою характеристикою його діяльності.
1. М. Кривоніс
2. І. Богун
3. М. Кричевський
4. М. Небаба
А) колишній коростишівський міщанин, потім — Чернігівський полковник, загинув у 1651 р., обороняючи переправу поблизу Лоєва від війська Януша Радзивілла
Б) Черкаський полковник, визначний військовий діяч початку Національно-визвольної війни: у Корсунській битві загін під його командуванням зіграв вирішальну роль у розгромі польського війська; помер від чуми під час облоги Замостя
В) один із найближчих сподвижників Б. Хмельницького та найвизначніших діячів Національно-визвольної війни, полковник Кальницький (Вінницький), рішучі дії якого під час битви під Берестечком врятували від загибелі значну частину козацької армії, відомий політик
Г) генеральний писар, відомий політик, талановитий організатор, блискучий дипломат, обраний гетьманом після смерті Б. Хмельницького до повноліття Юрія
Д) виходець із Берестейської української шляхти, полковник реєстрових козаків, із початком Національно-визвольної війни перейшов на бік Б.Хмельницького. Загинув у 1649 р. у битві під Лоєвим.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

20.Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
А) укладення Білоцерківського мирного договору
Б) битва під Корсунем
В) битва під Пилявцями
Г) битва під Жовтими Водами

21.Установіть хронологічну послідовність Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
А) битва під Батогом
Б) укладення Зборівського мирного договору
В) облога Збаража
Г) битва під Берестечком

22.Установіть хронологічну послідовність Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
А) битва під Городком
Б) Переяславська рада
В) облога Жванця
Г) перший молдовський похід козацького війська 

23.Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
А) Перший молдовський похід Хмельницького
Б) битва під Батогом
В) укладення перемир’я під Замостям
Г) облога Збаража

24.Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.
А) укладення Білоцерківського мирного договору
Б) укладення козацьким посольством угоди з московським урядом; Березневі статті
В) укладення Зборівського мирного договору
Г) Жванецька облога

25.Установіть хронологічну послідовність зміни Б. Хмельницьким пріоритетних напрямків зовнішньої політики в ході Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
А) активізація зовнішньополітичних зв’язків зі Швецією та Трансільванією
Б) укладення українсько-московського міждержавного договору
В) установлення союзницьких відносин між Україною і Молдовою
Г) укладення військово-політичного союзу із Кримським ханством 

26.Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.
А) укладення Білоцерківського мирного договору
Б) укладення Березневих статей
В )Переяславська рада
Г) укладення Зборівського мирного договору

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН