Історія України. Тест 16. “Руїна” (1657 (1663) — 1687 рр.)

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини.
А) Я. Сомко
Б) Ю. Хмельницький
В) І. Виговський
Г) І. Брюховецький 

2.Період загального занепаду українських земель на тлі громадянської війни наприкінці XVII ст. мав назву:
А) «потоп»
Б) «руїна»
В) «смутний час»
Г) «темна доба» 

3.Укажіть ім’я першого гетьмана Правобережжя (1663—1665 рр.) після поділу України між Польщею та Московською державою.
А) П. Тетеря
Б) М. Ханенко
В) П. Дорошенко
Г) Я. Сомко 

4.Укажіть ім’я гетьмана Правобережжя з 1665 р., гетьмана обох берегів Дніпра (1668—1669 рр.), який орієнтувався на розбудову Гетьманщини під протекторатом Туреччини.
А) П. Тетеря
Б) М. Ханенко
В) П. Дорошенко
Г) Я. Сомко

5.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Глухівські статті, намагався зміцнити гетьманську владу та автономію Гетьманщини і був засланий царським урядом до Сибіру.
А) Д. Многогрішний
Б) І. Самойлович
В) І. Скоропадський
Г) Д. Апостол

6.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Конотопські статті та проводив політику, спрямовану на посилення козацької старшини.
А) Д. Многогрішний
Б) І. Самойлович
В) І. Скоропадський
Г) Д. Апостол 

7.Укажіть ім’я легендарного кошового отамана Запорозької Січі, який у часи Руїни виступав як проти татар і турків, так і проти Московської держави і Речі Посполитої.
А) П. Калнишевський
Б) К. Гордієнко
В) Й. Гладкий
Г) І. Сірко 

8.Гадяцький трактат був укладений:
А) у 1658 р.
Б) у 1660 р.
В) у 1663 р.
Г) у 1667 р.

9.Чорна рада в Ніжині обрала гетьманом І. Брюховецького:
А) у 1658 р.
Б) у 1660 р.
В) у 1663 р.
Г) у 1667 р.

10.Андрусівське перемир’я між Москвою та Річчю Посполитою було укладене:
А) у 1658 р.
Б) у 1660 р.
В) у 1663 р.
Г) у 1667 р.

11.П. Дорошенко був проголошений гетьманом усієї України:
А) у 1668 р.
Б) у 1676 р.
В) у 1678 р.
Г) у 1681 р. 

12.Бахчисарайський мирний договір був укладений:
А) у 1668 р.
Б) у 1672 р.
В) у 1676 р.
Г) у 1681 р. 

13.І. Самойлович був обраний гетьманом Лівобережжя:
А) у 1668 р.
Б) у 1672 р.
В) у 1676 р.
Г) у 1681 р.

14.Вічний мир між Росією та Річчю Посполитою був укладений:
А) у 1686 р.
Б) у 1687 р.
В) у 1702 р.
Г) у 1709 р.

15.Укажіть ім’я гетьмана, який кілька разів отримував булаву — і під зверхністю Московської держави, і під зверхністю Туреччини.
А) Я. Сомко
Б) Ю. Хмельницький
В) І. Виговський
Г) І. Брюховецький 

16.Укажіть ім’я гетьмана, який був обраний після смерті Б. Хмельницького, підписав Гадяцький трактат із Польщею та розбив московське військо в битві під Конотопом.
А) Я. Сомко
Б) М. Пушкар
В) І. Виговський
Г) І. Брюховецький

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

17.Установіть відповідність між назвою угоди, укладеної в XVII ст., та її основними положеннями.
1. Гадяцький договір
2. Бахчисарайський мир
3. Андрусівське перемир’я
4. Вічний мир
А) Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією
Б) кордон між Росією і Польщею проходив по Дніпру, за Туреччиною залишалося Поділля
В) кордон між Росією і Туреччиною встановлювався по Дніпру, межиріччя Дністра і Бугу на 20 років повинно було залишатися незаселеним
Г) Польща і Росія припиняли воєнні дії на 13,5 років; в Україні кордон між ними встановлювався по Дніпру (за винятком Києва, який на два роки відходив до Росії), Запорожжя перебувало у спільному володінні держав
Д) Гетьманщина стає незалежною державою і на рівноправних засадах входить до федерації з Польщею і Литвою під назвою Велике Князівство Руське

 18.Установіть відповідність між назвою битви (військової кампанії) та іменем гетьмана, із яким ця битва пов’язана.
1. битва під Охматовим
2. битва під Конотопом
3. битва під Чудновим
4. перший Кримський похід
А) І. Самойлович
Б) Ю. Хмельницький
В) І. Виговський
Г) І. Брюховецький
Д) Б. Хмельницький

19.Установіть відповідність між назвою угоди, яку укладали гетьмани з Московською державою, та її умовами.
1. Березневі статті
2. Переяславські статті
3. Московські статті
4. Глухівські статті
А) московські війська розташовувалися в Переяславі, Ніжині, Брацлаві та Умані й мали утримуватись місцевим населенням; кандидатура гетьмана узгоджувалась із царем, заборонялись дипломатичні зносини гетьмана з іншими державами
Б) московські залоги розташовувалися лише в п’яти містах — Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі; податки збирала козацька старшина, гетьманові дозволялось тримати наймане військо
В) скасовувалися компанійські (наймані) полки, гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради
Г) проведення виборів гетьмана лише за згоди царя; московські залоги розташовувалися в усіх найбільших містах, а також у фортеці Кодак, податки збирали московські посадовці
Д) московський уряд зобов’язувався розпочати війну проти Речі Посполитої, на кордоні з Польщею розташовувалися московські війська, передбачалися вільні дипломатичні зносини гетьмана з усіма країнами, окрім Польщі та Туреччини

20.Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.
1. І. Виговський
2. Ю. Хмельницький
3. І. Брюховецький
4. П. Дорошенко
А) Слободищенська кампанія
Б) прийняття турецького протекторату
В) Чорна рада в Ніжині
Г) Перший кримський похід
Д) Конотопська битва 

21.Установіть відповідність між угодою, укладеною в XVII ст., та її наслідками для українських земель.
1. Зборівський мир
2. Білоцерківський мир
3. Віленське перемир’я
4. Гадяцький трактат
А) під владу гетьмана відходили лише землі Київського воєводства, козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб
Б) українські землі входили до складу Речі Посполитої на правах третьої складової частини — Великого князівства Руського
В) Гетьманщина виходила із союзу з Росією і ставала на бік Речі Посполитої без жодних гарантій майбутньої автономії
Г) Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією; представники гетьмана до переговорів допущені не були
Д) під владу гетьмана переходили Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства, козацький реєстр становив 40 тис. осіб

22.Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, що була ним укладена з московським урядом.
1. Ю. Хмельницький
2. І. Брюховецький
3. Д. Многогрішний
4. І. Самойлович
А) Глухівські статті
Б) Московські статті
В) Коломацькі статті
Г) Конотопські статті
Д) Переяславські статті 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

23.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІ ст.
А) початок першого Чигиринського походу
Б) обрання гетьманом І. Самойловича
В) укладення Бахчисарайського мирного договору
Г) зречення П. Дорошенком гетьманської булави

24.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.
А) укладення Конотопських статей
Б) укладення «Вічного миру»
В) укладення Глухівських статей
Г) укладення Коломацьких статей

25.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.
А) похід П. Дорошенка на Лівобережжя
Б) рішення старшинської ради в Корсуні прийняти турецький протекторат над Гетьманщиною
В) призначення Д. Многорішного наказним гетьманом Лівобережжя
Г) початок очолюваного І. Брюховецьким антимосковського повстання на Лівобережжі

26.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.
А) Чорна рада в Ніжині
Б) українсько-московська війна
В) перший Чигиринський похід
Г) Андрусівське перемир’я

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН