Історія України. Тест 17. Українські землі наприкінці XVII – початку XVIII ст.

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.
А) Д. Многогрішний
Б) І. Мазепа
В) І. Скоропадський
Г) Д. Апостол 

2.Укажіть ім’я гетьмана у вигнанні, автора Пактів та конституцій прав і вольностей Війська Запорозького.
А) І. Скоропадський
Б) Й. Гладкий
В) П. Орлик
Г) К. Гордієнко

3.Укажіть назву вищого органу державної влади в Гетьманщині, що являв собою загальні збори представників козаків, міщан та селянства.
А) Чорна рада
Б) Генеральна військова рада
В) Генеральна старшина
Г) Старшинська рада

4.І. Мазепа був обраний гетьманом Лівобережжя:
А) у 1686 р.
Б) у 1687 р.
В) у 1702 р.
Г) у 1709 р. 

5.Битва під Полтавою сталася:
А) у 1686 р.
Б) у 1687 р.
В) у 1702 р.
Г) у 1709 р.

6.Адміністративно-територіальні та військові одиниці Гетьманщини мали назву:
А) воєводства
Б) полки
В) намісництва
Г) паланки

7.Укажіть ім’я фастівського полковника, який очолив повстання проти польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні.
А) С. Іванович (Самусь)
Б) З. Іскра
В) А. Абазін
Г) С. Палій

8.Укажіть ім’я кошового отамана Запорозької Січі, який під час виступу І. Мазепи проти Петра І підтримав гетьмана.
А) І. Сірко
Б) Й. Гладкий
В) П. Калнишевський
Г) К. Гордієнко

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

9.Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.
1. Д. Многогрішний
2. І. Самойлович
3. І. Мазепа
4. П. Орлик
А) укладення «Конституцій і пактів прав і вольностей Війська Запорозького»
Б) Другий кримський похід
В) перенесення гетьманської резиденції у Глухів
Г) укладення Глухівських статей
Д) Чигиринські походи

10.Установіть відповідність між прізвищами осіб і фактами з їхньої біографії
1. П.Орлик
2. С.Палій
3. І.Мазепа
4. П.Могила
А) керівник повстання на Правобережжі в 1702-1704 рр.
Б) обраний гетьманом у 1687 р.
В) український митрополит
Г) автор «Пактів та Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»
Д) обраний гетьманом у 62 роки 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

11.Установіть хронологічну послідовність подій.
А) початок Другого кримського походу
Б) початок Північної війни
В) початок повстання під проводом С. Палія
Г) обрання І. Мазепи гетьманом Лівобережжя 

12.Установіть хронологічну послідовність подій першої половини ХVІІІ ст.
А) битва під Полтавою
Б) зруйнування Чортомлицької Січі
В) зруйнування царськими військами Батурина
Г) обрання П. Орлика гетьманом 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

13.Позначте причини національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини 17 ст.
1. Посилення національного гніту
2. Обмеження прав козацтва
3. Смерть польського короля
4. Татарські набіги на українські землі
5. Засилля католицизму
6. Бажання об’єднатися з Московським царством 

14.Позначте факти, що характеризують зміст Коломацьких статей, підписаних І.Мазепою
1. Реєстр козаків становив 30 тис. осіб
2. Гетьман мав право укладати угоди з іноземними державами
3. У Батурині розміщувався полк московських стрільців
4. Гетьман набирав собі особисту варту
5. Коломацькі статті написані на основі Глухівських
6. Гетьман забороняв шлюби між українцями та росіянами

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН