Історія України. Тест 19. Слобожанщина, Правобережжя та Південна Україна в другій половині XVIII ст.

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Укажіть ім’я ватажка гайдамаків під час Коліївщини, обраного повстанцями гетьманом.
А) М. Залізняк
Б) І. Гонта
В) О. Довбуш
Г) Й. Гладкий

2.Укажіть ім’я легендарного ватажка опришків — учасників народно-визвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, Буковині.
А) М. Залізняк
Б) І. Гонта
В) О. Довбуш
Г) Й. Гладкий

3.Північно-Східні регіони сучасної України, які в XVII ст. входили до складу Московської держави й активно заселялися вихідцями з Наддніпрянщини, особливо козаками, — це:
А) Лівобережжя
Б) Слобожанщина
В) Запорожжя
Г) Малоросія

4.Учасники національно-визвольної боротьби на Правобережжі в XVIII ст. — це:
А) конфедерати
Б) гайдамаки
В) опришки
Г) сердюки

5.Учасники національно-визвольної боротьби в Галичині, Буковині та Закарпатті у XVIII ст. — це:
А) конфедерати
Б) гайдамаки
В) опришки
Г) сердюки

6.Гайдамацьке повстання Коліївщина спалахнуло:
А) у 1764 р.
Б) у 1768 р.
В) у 1775 р.
Г) у 1783 р.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

7.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його характеристикою.
1. М. Залізняк
2. С. Палій
3. О. Довбуш
4. І. Гонта
А) фастівський полковник, який у 1702 р. очолив антипольське повстання на Правобережжі
Б) керівник повстання Коліївщина, обраний повсталими гетьманом і князем смілянським, намагався відновити Гетьманщину
В) сотник Уманського полку, який за часів Коліївщини під час узяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих
Г) найбільш прославлений керівник опришків, який нападав на шляхетські маєтки на Коломийщині, Буковині, у Закарпатті
Д) сотник надвірних козаків князя Любомирського, який у часи Коліївщини спочатку перейшов на бік повсталих селян, а потім зрадив повстанців

8.Установіть відповідність між назвою території та її характеристикою.
1. Слов’яносербія
2. Нова Сербія
3. Слобідська Україна
4. Задунайська Січ
А) комплекс оборонних споруд, зведених російським урядом для оборони від нападів татар і розділення Гетьманщини й Запорожжя
Б) військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом на території сучасної Кіровоградської області, яка заселялась переважно сербськими військовими поселенцями
В) поселення колишніх запорозьких козаків, що виникло у турецьких володіннях у 1775 р.
Г) регіон на північному сході сучасної України, який у XVII ст. активно заселяли переселенці з Наддніпрянщини
Д) військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом між річками Бахмутка та Луганка (сучасні Луганська та Донецька області), яку заселяли переважно вихідці з Балканського півострова 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

9.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.
А) ліквідація гетьманства Катериною ІІ
Б) ліквідація полкового устрою Слобожанщини
В) видання царського указу про закріпачення селян Лівобережжя та Слобожанщини
Г) ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережжі

10.Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІІ ст.
А) проведення Другого поділу Польщі
Б) приєднання Криму до Російської імперії
В) приєднання Галичини до володінь австрійських Габсбургів
Г) початок Коліївщини 

11.Установіть хронологічну послідовність подій.
А) створення Чорноморського козацького війська
Б) ліквідація царським урядом Запорозької Січі
В) створення Задунайської Січі
Г) створення Підпільненської Січі

12.Установіть хронологічну послідовність подій XVIIІ ст.
А) початок руху опришків під проводом О. Довбуша
Б) початок Коліївщини
В) зруйнування царськими військами Запорозької Січі
Г) проведення Третього поділу Польщі 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

13. Які землі сучасної України відійшли до складу Росії наприкінці XVIII ст.
1. Східна Галичина
2. Крим
3. Західна Волинь
4. Закарпаття
5. Північна Буковина
6. Правобережжя

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН