Історія України. Тест 2. Словʼяни на території України

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Позначте правильне твердження

А) Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок римської колонізації

Б) Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок розселення скіфів

В) Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок Великої грецької колонізації

Г) Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок Великого переселення народів

 

2.Який народ витіснив скіфів з Причорноморських степів у ІІІ ст. до н.е.

А) кіммерійці

Б) сармати

В) готи

Г) гуни

 

3.Позначте період, в якому існувала Трипільська культура

А) Палеоліт

Б) Мезоліт

В) Неоліт

Г) Енеоліт

 

4.Позначте назву періоду з VI по IV тис. до н.е.

А) Палеоліт

Б) Мезоліт

В) Неоліт

Г) Енеоліт

 

5.Археологічна культура – це

А) археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первісних людей мистецтва і релігії

Б) археологічні пам’ятки, що належать до одного часу, розповсюджені на певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями

В) правила здійснення археологічних розкопок

Г) наука, що вивчає археологічні джерела

 

6.Об’єднання людей первісних часів, котре характеризується кровноспорідненими зв’язками, спільністю територій проживання, занять, обрядів та звичаїв, а також поділом на роди і самоврядуванням через раду вождів, які обираються

А) рід

Б) родова община

В) сусідська община

Г) плем’я

 

7.Спосіб обробки землі, який використовували давні слов’яни у лісовій зоні

А) орний

Б) мотичний

В) вогнево-підсічний

Г) плужний

 

8.Як римські та візантійські вчені називали слов’ян, які проживали між Дністром та Дніпром

А) Венеди

Б) Склавіни

В) Анти

Г) варяги

 

9.Антський військово-племінний союз виникає у

А) III ст.

Б) IV ст.

В) V ст.

Г) VI ст.

 

10. Антський племінний союз занепадає у

А) IV ст.

Б) V ст.

В) VI ст.

Г) VII ст.

 

11. Назва східнослов’янського племені, центром якого був Чернігів

А) Поляни

Б) Деревляни

В) Сіверяни

Г) Білі Хорвати

 

12. Назва східнослов’янського племені, центром якого був Київ

А) Поляни

Б) Деревляни

В) Сіверяни

Г) Білі Хорвати

 

13.Слов’яни проживали на території

А) між Дніпром та Одером

Б) між Доном та Волгою

В) між Дніпром та Віслою

Г) між Віслою та Доном

 

14.Велике розселення слов’ян тривало впродовж

А) І ст. до н.е. – І ст. н.е.

Б) І-ІІ ст.

В) ІІІ-IV ст.

Г) V-VІІ ст.

 

15.Відомий князь антів

А) Вінітарій

Б) Германаріх

В) Бож

Г) Атей

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність між богами стародавніх слов’ян і сферою їхнього впливу

1.бог вітру

2.бог грому

3.бог сонця

4.бог худоби

А) Велес

Б) Дажбог

В) Сварог

Г) Стрибог

Д) Перун

 

17.Установіть відповідність між союзами східнослов’янських земель та місцями їх розташування

1.поляни

2.сіверяни

3.деревляни

4.білі хорвати

А) р. Дніпро, Київщина

Б) Карпати, західна Україна

В) рр.. Південний Буг та Дністер

Г) р. Десна, Чернігівщина

Д) рр. Прип’ять та Тетерів, Полісся

 

18.Установіть відповідність

1.Сусідська община

2.Віче

3.Дружина

4.Етнос

А) народні збори у слов’ян

Б) військо слов’ян

В) сукупність народів, що проживають на спільній території, мають спільне походження, спільну мову, традиції та релігійні уявлення

Г) об’єднання людей первісних часів, котре характеризується кровноспорідненими зв’язками, спільністю територій проживання, занять, обрядів та звичаїв, а також поділом на роди і самоврядуванням через раду вождів, які обираються

Д) община, що складалася з окремих сімей, які не пов’язані між собою кровними узами

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Розташуйте події у хронологічній послідовності

А) черняхівська культура

Б) зарубинецька культура

В) трипільська культура

Г) ямна культура

 

20.Розташуйте події у хронологічній послідовності

А) витіснення сарматами скіфів у Крим

Б) вбивство князя Божа

В) правління царя Скілура

Г) утворення держави Велика Скіфія

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов’ян:

1.високий рівень розвитку ковальства

2.створення складних іригаційних систем

3.розвиток товарного виробництва

4.ведення підсічного господарства

5.розвиток ткацького ремесла

6.кочове скотарство

7.звіриний стиль в орнаменті

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН