Історія України. Тест 20. Культура України в другій половині XVІІ – XVIIІ ст.

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.У якому стилі оздоблено Святу браму Троїцької церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

123 

А) готичному
Б) бароко
В) романському
Г) класичному 

2.Києво-Могилянська колегія отримала титул і права академії:
А) 1654 р.

Б) 1686 р.
В) 1701 р.
Г) 1750 р. 

3.Який із поданих нижче історико-літературних творів не належить до козацьких літописів?
А) «Літопис Самовидця»

Б) «Хроніка з літописців стародавніх» Ф.Софоновича
В) Літопис Г. Граб’янки
Г) Літопис С. Величка 

4.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку 1765 р. прибуває в Глухів. Першим же його кроком стало проведення ревізії людей, худоби, споруд, підприємств. Ревізія тривала п’ять років. Її результати були узагальнені майже в тисячі томах і отримали назву «Генерального опису Малоросії».

А) К. Розумовського
Б) С. Вельямінова
В) В. Голіцина
Г) П. Румянцева 

5.Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку:
«Д. Бортянський – І. Григорович-Барський – М. Березовський – А. Ведель»?

А) Д. Бортянський
Б) І. Григорович-Барський
В) М. Березовський
Г) А. Ведель 

6.Про якій твір йдеться в уривку з історичного джерела?
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це… рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо…»

А) «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
Б) «Сад божественних пісень» Г. Сковороди
В) «Енеїда» І. Котляревського
Г) «Кобзар» Т. Шевченка 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

7.Установіть відповідність:
1. А. Ведель

2. І. Щирський
3. Й. Кондзелевич
4. Й. Пінзель
А) визначний гравер на міді доби бароко, церковно-культурний діяч.
Б) український іконописець ХVІІ – ХVІІІ ст.
В) визначний український скульптор ХVІІІ ст.
Г) український архітектор ХVІІІ ст.
Д) український музикант, диригент, композитор, співак другої половини ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

8.Установіть відповідність:
1. О. Тарасевич

2. І. Руткович
3. Ф. Прокопович
4. М. Березовський
А) визначний український філософ
Б) гравер, якому належить 40 гравюр «Києво-Печерського патерика», вважається засновником української школи граверів (створив чимало портретів королів та інших видатних осіб Європи).
В) ректор Києво-Могилянської академії, математик, фізик, один з перший в Росії застосував мікроскоп та телескоп.
Г) українськийкомпозитор, диригент, співак. Класик європейської музики ХVІІІ ст.; автор опери «Демофонт».
Д) визначний галицький іконописець кін. XVII — поч. XVIII ст. 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

9.Установіть хронологічну послідовність появи витворів мистецтв:
А) Портрет Павла Руденко роботи В. Боровиковського

Б) Портрет Богдана Хмельницького. Гравюра В. Гондіуса
В) Гравюра «І.Мазепа серед своїх добрих справ» І. Мигури.
Г) Портрет Григорія Гамалії 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

10. Хто з перерахованих культурно-мистецьких діячів творив у другій половині ХVIIXVIIIст.
1. І. Федоров
2. Г. Сковорода
3. І. Гізель
4. І. Вишенський
5. Л. Баранович
6. М. Смотрицький

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН