Історія України. Тест 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Територія України була поділена на такі генерал-губернаторства:
А) Київське, Харківське, Полтавське
Б) Київське, Новоросійсько-Бессарабське, Малоросійське
В) Малоросійське, Катеринославське, Таврійське
Г) Київське, Новоросійсько-Бессарабське, Таврійське

2.Устим Кармелюк був керівником:
А) Кирило-Мефодіївського братства
Б) «Київської козаччини»
В) повстання у Чугуєві
Г) селянського повстання на Поділлі

3. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«У 1812 р., під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора сформував на  Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817 – 1821 рр. – директор Полтавського  театру».
А) С. Гулака-Артемовського
Б) І. Карпенка-Карого
В) І. Котляревського
Г) М. Садовського

4.Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814 – 1835 рр. очолював
А) У. Кармелюк
Б) І. Гонта
В) О. Довбуш
Г) М. Залізняк

5.У результаті російсько-турецьких воєн 1806 – 1812 та 1828 – 1829 рр.
А) утворено Задунайську Січ
Б) відновлено козацький устрій Слобідської України
В) включено до складу Росії землі з українським населенням
Г) припинено існування Кримського ханства

6.Знищення Задунайської Січі спричинено
А) включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр.
Б) участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806 – 1812 рр. на боці Туреччини
В) відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко-російській війні 1812 – 1814 рр.
Г) переходом задунайських козаків на бік Росії під час російсько-турецької війни 1828 – 1829 рр.

7. Укажіть, коли відбулося повстання військових поселенців у Чугуєві:
А) 1817 р.
Б) 1819 р.
В) 1835 р.
Г) 1855 р.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

8. Установіть відповідність:
1. «Київська козаччина»
2. скасування військових поселень
3. третій поділ Польщі
4. ліквідація судочинства за Литовськими статутами на Правобережжі
А) 1795 р.
Б) 1855 р.
В) 1841 р.
Г) 1857 р.
Д) 1819 р. 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

9. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А) скасування магдебурзького права на Лівобережжі
Б) повстання військових поселенців у Чугуєві
В) Турбаївське повстання
Г) вторгнення армії Наполеона в Росію

10. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) напад наполеонівської Франції на Російську імперію
Б) перехід козаків Задунайської Січі на бік Росії
В) «Київська козаччина»
Г) проведення інвентарної реформи на Правобережжі 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

11. Укажіть ознаки кризи сільського господарства в Україні у першій половині ХІХ ст.:
1. перевиробництво продуктів сільського господарства і здешевлення їх на ринку
2. консервація застарілих технологій господарювання та знарядь праці
3. зниження продуктивності праці
4. переведення кріпосних селян з відробіткової ренти на грошову
5. зменшення плати кріпакам за їхню працю
6. посилення кріпосного гніту

12. Вкажіть основні перешкоди на шляху впровадження машинних технологій у промисловості та сільському господарстві України у першій половині ХІХ ст.:
1. опір консервативного селянства, яке з підозрою ставилось до техніки
2. нестача у поміщиків та селян вільних коштів для придбання нової техніки
3. непридатність природно-кліматичних умов України для тогочасної техніки
4. відсутність кваліфікованих робітників, здатних працювати з новою технікою
5. невисока ефективність перших спроб впровадження технічних нововведень
6. негативний вплив машинного виробництва на навколишнє середовище