Історія України. Тест 24. Культура України у першій половині ХІХ ст.

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.У яких містах розташовані пам’ятники садово-паркового мистецтва «Софіївка» та «Олександрія»?
А) Київ, Ялта

Б) Ялта, Умань
В) Умань, Біла Церква
Г) Біла Церква, Кам’янець-Подільський 

2.Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям
А) М. Остроградського

Б) М. Максимовича
В) В. Антоновича
Г) В. Каразіна 

3.Першим ректором Київського університету був
А) М. Остроградський

Б) М. Максимович
В) В. Антонович
Г) В. Каразін

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

4.Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.
1. М. Костомаров

2. М. Максимович
3. С. Гулак-Артемовський
4. В. Каразін
А) Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був  ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.)
Б) Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.)
В) Працював викладачем Московського університету, директором  ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св. Володимира (1834 – 1835 рр.)
Г) Організатор і голова Київської громади, головний редактор  Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор  Київського університету (з 1878 р.).
Д) Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери,  Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за  Дунаєм» 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

5.Установіть хронологічну послідовність подій.
А) Перше видання «Історії русів»
Б) Відкриття Харківського університету
В) Перше видання трьох частин «Енеїди» І. Котляревського в  Петербурзі
Г) Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН