Історія України. Тест 28. Культура України в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки архітектури України?

класс1класс2

А) класицизм
Б) неореалізм
В) бароко
Г) модерн 

2.З ім’ям Іллі Мечнікова пов’язано
А) створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції

Б) винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну
В) відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини
Г) відкриття Новоросійського університету 

3.З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?
А) І. Франко, М. Лисенко

Б) М. Лисенко, П. Чубинський
В) П.Чубинський, М. Вербицький
Г) М. Вербицький, Л. Українка 

4.Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела?
«На  початку XX ст.  на  оперних  сценах  світу  царювали  четверо  чоловіків – Баттістіні,  Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати  врівень  з  ними.  Найвимогливіші  критики  світу  називали  її « Незабутньою  Аїдою»,  «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

А) М. Садовську-Барілотті
Б) С. Крушельницьку
В) Г. Борисоглібську
Г) М. Заньковецьку 

5.Хто є автором першої національної опери «Запорожець за Дунаєм»?
А) Г. Квітка-Основ’яненко

Б) М. Лисенко
В) С. Гулак-Артемовський
Г) М. Вербицький 

6.Про якого історичного діяча йдеться?
Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував «Літературно-науковий вісник». Стояв біля витоків Української радикального партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину.

А) Ю. Бачинський
Б) Ю. Романчук
В) І. Франко
Г) В. Стефаник 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

7.Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).
1. М. Лисенко
2. М. Пимоненко
3. С. Гулак-Артемовський
4. М. Леонтович
А) Художник, член Товариства «передвижників», автор картин  «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння»,  «Ярмарок».
Б) Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня»,  класичних обробок українських пісень «Козака несуть»,  «Дударик», «Щедрик».
В) Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців  на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією  Вишневецьким».
Г) Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери,  Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за  Дунаєм».
Д) Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор  опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда». 

8.Установіть відповідність між прізвищами діячів і сферами їхньої творчості та фактами біографії.
1. М. Шашкевич

2. В. Каразін
3. П. Чубинський
4. Б. Грінченко
А) Етнограф, фольклорист. У 1861—1870-х рр. співпрацював в журналі «Основа», один із засновників київської «Старої громади». У 1869 — 1870 рр. очолював етнографічні експедиції Україною
Б) Письменник, закінчив Львівську семінарію, організатор і лідер «Руської трійці», автор перших в українській літературі сонетів «До…», «Сумрак вечірній»
В) Фольклорист, мовознавець. Один із засновників Братства тарасівців, редактор «Словаря української мови». У 1906—1909 рр. очолював київську «Просвіту»
Г) Історик, публіцист. У 1846—1847 рр. — ад’юнкт-професор Київського університету, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор «Книги буття українського народу»
Д) Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.) 

9.Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їхньої діяльності.
1. І. Мечников
2. Д. Яворницький
3. А. Кримський
4. М. Леонтович
А) Мовознавство
Б) Музика
В) Історична наука
Г) Образотворче мистецтво
Д) Біологія, медицина