Історія України. Тест 30. Україна в Першій світовій війні

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. Якими  цифрами  на  карті  позначено  території  Російської імперії, приєднання яких до своїх володінь  планувала  Австро-Угорщина  напередодні  Першої  світової війни? 

1сввна

А)  2, 3
Б)  3, 4
В)  4, 1
Г)  1, 2 

2. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою
А)  Союзу визволення України

Б)  Головної української ради
В)  Карпато-руського визвольного комітету
Г)  Товариства українських поступовців 

3. Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок
А)  початку Першої світової війни

Б)  окупації російською армією Галичини
В)  Брусиловського прориву та поразки австрійської армії
Г)  захоплення російською армією Карпатських перевалів

4. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Справжнє  бойове  хрещення  Українські  січові  стрільці  пройшли  у  квітні – на  початку  травня 1915 р.  у  боях  за  гору  поблизу  Славська.  Кілька  разів  цей  важливий  пункт  переходив  із  рук  в  руки.  Лише  ціною  великих  втрат  російським  солдатам  вдалося  закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини».  Де відбулися описані події?
А)  г. Маківка
Б)  г. Говерла
В)  г. Лисоня
Г)  г. Погар 

5. Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на  Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?
А)  надавала додаткові можливості для його розвитку

Б)  підтримувала його патріотичні настрої
В)  не звертала уваги на його існування
Г)  посилювала репресії проти нього 

6. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців
А)  підтримати Троїстий союз, «…бо ідучи війною, Росія грозить загином українському  життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»

Б)  бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «…не може викликати співчуття ні  цілями, ні способами боротьби»
В)  виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «…єдину, самостійну  Україну від Карпатів аж по Кавказ»
Г)  підтримати Антанту й чесно, «…не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок  громадян Росії до кінця» 

7. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела?

«Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було  зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових  споруд. Навіть  стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на  1/3».
А)  Наддніпрянщина
Б)  Закарпаття
В)  Галичина
Г)  Буковина 

8. Оберіть дату Брусиловського прориву
А) навесні 1915

Б) восени 1915
В) навесні 1916
Г) влітку 1917 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

9. Встановіть відповідність:
1. О.Бобринський

2. К.Левицький
3. А.Шептицький
4. Ф.Штейнгель
А) ГУР
Б) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство
В) СВУ
Г) Комітет Південно-Західного фронту
Д) УГКЦ 

10. Установіть відповідність:
1. К.Левицький

2. Д.Донцов
3. С.Петлюра
4. М.Галущинський
А) Митрополит УГКЦ, примусово висланий російською адміністрацією
Б) Перший командир УСС
В) Голова СВУ
Г) Один з лідерів УСДРП, який закликав підтримати у війні Росію
Д) Голова ГУР 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А) Брусиловський прорив

Б) Горлицький прорив
В) створення СВУ
Г) Галицька битва 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

12. Укажіть наслідки Першої світової війни для України.
1.Відшкодування країнами Четверного союзу Україні збитків, завданих війною
2. Розорення західноукраїнських земель
3. Назрівання революційної кризи в Наддніпрянській Україні
4. Здобуття Україною незалежності
5. Приєднання до України Криму
6. Створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду