Історія України. Тест 32. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. Гетьманат П.Скоропадського. Директорія УНР

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського , відбувся
А) 18 квітня 1918 p.
Б) 28 квітня 1918 p.
В) 29 квітня 1918 р.
Г) 30 квітня 1918 р. 

2.За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну іменовано на
А) Українську Народну Республіку

Б) Українську Державу
В) Українську Соціалістичну Радянську Республіку
Г) Соборну Українську Народну Республіку 

3.Ознакою кадрової політики П. Скоропадського було те, що апарат управління формувався за
А) Національною ознакою

Б) Принципом партійної приналежності
В) Принципом професійності
Г) Принципом класової приналежності 

4.Директорія виникла в
А) вересні 1918 р.

Б) жовтні 1918 p.
В) листопаді 1918 p.
Г) грудні 1918 р. 

5.Головою Директорії УНР після її утворення став:
А) М.Грушевський

Б) С.Петлюра
В) В.Винниченко
Г) А. Макаренко 

6.Головним Отаманом військ УНР став:
А) М.Грушевський

Б) С.Петлюра
В) В.Винниченко
Г) А. Макаренко 

7.Українська академія наук була заснована в
А) 1918 p.

Б) 1919 p.
В) 1920 p.
Г) 1921 р. 

8.Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.
А) О. Богомолець

Б) В. Вернадський
В) М. Грушевський
Г) В. Винниченко 

9.У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою
А) підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.

Б) боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.
В) організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.
Г) боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна. 

10.Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?
«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».

А) укладення Варшавської угоди
Б) завершення війни з радянською Росією
В) анулювання Брест-Литовського мирного договору
Г) повалення гетьманського режиму П. Скоропадського 

11.Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж
А) жовтня 1917 р. – березня 1918 р.

Б) квітня–грудня 1918 р.
В) травня 1918 р. – вересня 1919 р.
Г) квітня–грудня 1919 р. 

12.Укажіть назву революційного органу керівництва збройним антигетьманським повстанням
А) Генеральний Секретаріат

Б) Директорія УНР
В) Народний Секретаріат
Г) Рада народних комісарів 

13.У жовтні 1918 р. було створено два українські державні університети в містах
А) Київ, Львів

Б) Львів, Харків
В) Харків, Кам’янець-Подільський
Г) Кам’янець-Подільській, Київ

14.До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили
А) С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош

Б) В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко
В) М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра
Г) В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський 

15.Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це
А) Український Національний союз

Б) Всеукраїнські Установчі збори
В) Трудовий Конгрес України
Г) Головна Українська Рада 

16.На карті заштриховано територію
антан
А) передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.

Б) окуповану військами Антанти наприкінці  січня 1919 р.
В) Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.
Г) контрольовану Російською армією барона  Врангеля в грудні 1920 р.

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

17. Доберіть факти, що стосуються біографії  В. Винниченка
1. Політичний і громадський діяч, письменник

2. Був автором усіх головних законодавчих актів УНР, в т.ч. чотирьох Універсалів
3.Очолював українську делегацію на переговорах у Брест-Литовському
4. Автор програми «Самостійна Україна»
5. Голова Генерального Секретаріату УНР
6. Засновник Української демократично-хліборобської партії 

18. Назвіть у переліку прізвища історичних діячів тих, які не входили до складу Директорії.
1. М. Грушевський
2. В. Винниченко
3. С. Петлюра
4. П.Скоропадський
5. А. Макаренко
6. Є. Коновалець 

19. Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського?
1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади
2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України
3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань
4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана
5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії
6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору