Історія України. Тест 33. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) була проголошена:
А) 13 листопада 1918 р.

Б) 13 грудня 1918 р.
В) 22 січня 1918 р.
Г) 22 січня 1919 р. 

2.ЗУНР перестала існувати юридично:
А) 13 листопада 1918 р.

Б) 13 грудня 1918 р.
В) 22 січня 1918 р.
Г) 22 січня 1919 р. 

3. Регулярні війська ЗУНР називались:
А) УПА

Б) УСС
В) УГА
Г) УНРА 

4.Президентом ЗУНР був:
А) О.Барвінський

Б) С.Петлюра
В) Є.Петрушевич
Г) К.Левицький 

5.Злука УНР та ЗУНР у соборну державу відбулася
А) 22 січня 1917 р.

Б) 22січня 1918 р.
В) 22 січня 1919 р.
Г) 22 січня 1920 р. 

6.Позначте подію всесвітньої історії, яка збіглася в часі з проголошенням Акта Злуки УНР і ЗУНР.
А) Паризька мирна конференція

Б) Утворення Королівста Сербів, Хорватів і Словенців
В) Встановлення фашистської диктатури в Італії
Г) Листопадова революція в Німеччині 

7.Який орган було створено парламентарями, представниками політичних партій, церковними ієрархами Східної Галичини та Буковини 18 жовтня 1918 р. з метою об’єднання всіх західноукраїнських земель в одній державі.
А) Українську Раду Народову

Б) Українську Національну Раду
В) Український революційний комітет
Г) Українські Національні Збори 

8.Хто очолив створену 31 жовтня 1918 р. українську військову організацію у Львові?
А) Є. Петрушевич

Б) О. Греков
В) Д. Вітовський
Г) А. Кравс 

9.Як називалися вищі законодавчі та виконавчі органи Західноукраїнської Народної Республіки?
А) Центральна Рада і Генеральний секретаріат

Б) Народна рада і Рада міністрів
В) Українська Національна Рада і Державний секретаріат
Г) Директорія та Рада міністрів 

10. Чортківська офензива – це:
А) наступ полків на війська ЗУНР, який завершився розгромом УГА під Чртковим

Б) успішний наступ УГА на польські позиції, що розпочався під Чортковом і дав змогу тимчасово повернути під український контроль значну частину захопленої території ЗУНР
В) спільний наступ військ УГА та Директорії на позиції Денікіна, який розпочався поблизу Чорткова
Г) похід українських військ УНР по тилах Добровольчої армії А.Денікіна та Червоної армії 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

11.Доберіть до імен історичних постатей їхні характеристики:
1. Є.Петрушевич

2. Ю.Пілсудський
3. К.Левицький
4. Й.Галлер
А) Голова Державного Секретаріату ЗУНР
Б) Президент ЗУНР
В) Генерал, командуючий армією, сформованою з польських військовополонених
Г) Лідер Польської організації військової
Д) Командуючи УГА 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

12.Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.
А) Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР
Б) Укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками
В) Проголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу
Г) Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського