Історія України. Тест 38. Культура України 1917-1941 рр.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Якими були основні ознаки політики більшовиків у галузі культури в 1920-ті рр.?
А) прагнення зберегти контроль над культурною та всіма проявами духовного життя

Б) сприяння вільному розвитку культури, ліквідація форм контролю над нею
В) деідеологізація культури, толерантне ставлення до інакомислення
Г) боротьба з будь-якими проявами інакомислення, зведення всієї сукупності проявів духовного життя суспільства до заздалегідь визначених схем 

2.Режисером і художнім керівником театру «Березіль» в 1920-х рр. був:
А) П. Саксаганський

Б) А. Бучма
В) Лесь Курбас
Г) Г. Юра 

3.Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української Академії наук були складовими національно-культурної політики:
А) Української Народної Республіки

Б) Західноукраїнської Народної Республіки
В) Української Держави П. Скоропадського
Г) Української Соціалістичної Радянської Республіки 

4.З іменами А. Бучми, Леся Курбаса, Г. Юри пов’язаний розвиток:
А) монументального мистецтва

Б) театрального мистецтва
В) музичного мистецтва
Г) оперного мистецтва 

5.«Розстріляне відродження» — це умовна назва:
А) покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х рр.

Б) групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.
В) літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом
Г) плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України 

6.На початку 1920-х рр. приводом до пограбування державою церковних цінностей…
А) став голод 1921—1923 рр.

Б) стало запровадження нової економічної політики
В) стала політика українізації
Г) стали чистки у партійних лавах 

7.Хто є автором зображеної картини?
ворож
А) М. Пимоненко

Б) С. Васильківський
В) І. Рєпін
Г) В. Тропінін 

8.З іменем якого митця пов’язане спорудження зображеної на фото пам’ятки архітектури України?
химер
А) О. Вербицький

Б) М. Микешин
В) В. Городецький
Г) О. Бекетов

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

9.Встановіть відповідність між митцями та галузями науки.
1. Д. Граве, Ю. Кондратюк, Л. Ландау, Є. Патон

2. П. Тичина, Я. Яловий, М. Рильський
3. П. Саксаганський, М. Садовський, Л. Курбас
4. О. Довженко
А) театр
Б) кінематограф
В) музика
Г) література
Д) наука 

10.Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їхньої діяльності.
1. І. Мечников

2. Д. Яворницький
3. А. Кримський
4. М. Леонтович
А) Мовознавство
Б) Музика
В) Історична наука
Г) Образотворче мистецтво
Д) Біологія, медицина 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

11.Які поняття потрібно використати, характеризуючи культурне та духовне життя України в період непу (1921—1928 рр.)?
1. Союз РСР
2. Договірна федерація
3. Українізація
4. Ліквідація неписьменності
5. ВАПЛІТЕ
6. «Розстріляне відродження»