Історія України. Тест 42. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ ст.). “Застій”

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується  поданими нижче даними?
«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних  енергоблоків,  продукувалося  близько 40% усієї  радянської  сталі, 34% вугілля, 51% чавуну.  …частка  промисловості,  що  працювала  на  споживчий  ринок,  становила 29%, тоді  як  у  розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».
А)  посилення економічної самостійності

Б)  деформованість структури економіки
В)  зростання конкурентоспроможності продукції
Г) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва 

2.Які явища були характерні для  суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років? 
1.  Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення  особистих потреб.
2.  Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.
3.  Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.  
А)  1, 3
Б)  1, 2
В)  2, 3
Г)  1, 2, 3 

3.Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку:  «відлига – застій – дисидентство – перебудова»?
А)  відлига

Б)  застій
В)  дисидентство
Г)  перебудова 

4.Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з
А)  подіями «Празької весни»

Б)  інтервенцією радянських військ до Афганістану
В)  ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини
Г)  проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі 

5.Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?
1.  Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні

2.  Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні
3.  Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини
А)  1, 2
Б)  2, 3
В)  1, 3
Г)  1, 2, 3 

6.Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій  половині 1980-х років?
А)  Мирний, ненасильницький характер боротьби

Б)  Поширення руху лише в західних областях України
В)  Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою
Г)  Координація масових антиурядових акцій із московськими групами 

7.Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація
А)  «…про  порушення  свободи  слова,  судові  і  позасудові  репресії  в  Україні,  становище  українських політв’язнів у тюрмах і таборах…»

Б)  «про  проблеми  та  досягнення  передової  української  радянської  науки,  її  роль  у  піднесенні розвитку народного господарства республіки…»
В)  «…про  здобутки  й  перспективи  радянської  економіки,  роль  Комуністичної  партії  Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей…»
Г)  «…про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль  СРСР у зміцненні миру у всьому світі…»  

8.Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи
А)  реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Б)  ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні
В)  ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні
Г)  здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах 

9.Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа «золотою»:
А) VІІ

Б) VІІІ
В) ІХ
Г) Х 

10.Оберіть відомого українського поета-дисидента, який помер у 1985 р. у російській в’язниці:
А) В.Стус

Б) І.Драч
В) І.Світличний
Г) В.Симоненко 

11.Вкажіть керівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:
А) П.Григоренко

Б) В.Чорновіл
В) М.Вінграновський
Г) М.Руденко 

12.Вкажіть керівника, який найдовше очолював СРСР
А) Й.Сталін

Б) М.Хрущов
В) Л.Брежнєв
Г) М.Горбачов 

13.Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це
А)  збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання
Б)  завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти
В)  поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів
Г)  переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

14.Установіть відповідність:
1. виступ відомих дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти арештів

2. арешт членів Української Гельсінської групи
3. прийняття нової Конституції УРСР
4. обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького
А) 4 вересня 1965 р.
Б) 5 лютого 1977 р.
В) 20 квітня 1978 р.
Г) 25 травня 1972 р. 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

15.Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах.
А)  «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до  православ’я, підтримати священиків, які переходять від  уніатства до православної віри…»

Б)  «Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська  РСР були запрошені стати членами-засновниками  пропонованої Міжнародної Організації…»
В)  «Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення  світової громадськості з фактами порушень на терені України  Загальної Декларації прав людини…»
Г)  «…ліквідувати Українську Раду народного господарства.  Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного  господарства економічних районів УРСР…» 

16.Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950 – 1970-х років.
А)  Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ  особи та його наслідки»

Б)  Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
В)  Утворення Української громадської групи сприяння виконанню  Гельсінських угод
Г)  Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської  спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими 

17. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) звільнення з посади першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста

Б) початок VІІІ п’ятирічки
В) прихід до влади в СРСР Л.Брежнєва
Г) утворення Української Гельсінської групи 

18.Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) виступи дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти хвилі арештів

Б) прийняття нової Конституції УРСР
В) обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького
Г) протест 139 діячів української культури проти арештів та утисків в Україні 

19.Розташуйте події у хронологічній послідовності.
А) підписання СРСР у Гельсінкі угоди про дотримання прав людини

Б) друга хвиля арештів дисидентів (В.Чорновола, Є.Сверстюка, І.Дзюби, В.Стуса)
В) початок реформування економіки (косигінські реформи)
Г) перша хвиля арештів дисидентів (І.Світличного, В.Мороза та ін.) 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

20.Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів:
1. критика недоліків радянської системи
2. депутатська недоторканість
3. регулярні виїзди за кордон
4. постійні переслідування з боку владних структур
5. відстоювання прав людини
6. підготовка до збройного повстання 

21.Вкажіть ознаки періоду «застою»:
1. відмова від реформування суспільно-політичного та економічного ладів
2. збереження стабільності в державі
3. масові розстріли політв’язнів
4. ліквідація відмінностей між рівнем життя партійної номенклатури та пересічних  громадян
5. придушення будь-яких проявів інакодумства
6. офіційна заборона використання української мови в державних установах 

22.Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького:
1. погіршення добробуту населення
2. поглиблення кризових явищ в економіці
3. затримки у виплаті заробітної плати
4. погіршення екологічної ситуації
5. знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР
6. посилення русифікації 

23.Оберіть явища, які характеризують правління Л.Брежнєва в СРСР:
1. примусове насадження кукурудзи

2. передача Криму Україні
3. введення радянських військ до Афганістану
4. стагнаційні процеси в економіці
5. виникнення гострої продовольчої кризи
6. відставання СРСР у науково-технічному розвитку від західних держав