Історія України. Тест 43. Україна і процес перебудови (1985-1991 рр.)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1.Політика гласності у роки перебудови сприяла:
А) зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

Б) запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами
В) проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
Г) загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню цін 

2.Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економіки УРСР у період перебудови?
А) хронічний дефіцит, ажіотажний попит

Б) стрімке зростання сільськогосподарського виробництва
В) гіперінфляція, грошова реформа
Г) широка приватизація державних підприємств 

3. У чому полягала мета курсу на «перебудову», проголошеного новим керівництвом КПРС на чолі з М. Горбачовим?
А) у наданні незалежності республікам Радянського Союзу

Б) в установленні культу особи лідера КПРС М. Горбачова
В) у ліквідації КПРС і формуванні багатопартійної системи
Г) в удосконаленні всіх сфер життя радянського суспільства 

4. Про якого діяча йдеться в уривку джерела?
«Український дисидент, громадський і державний діяч. У 1958 р. заснував Українську робітничо-селянську спілку. Заарештований в 1961 р. за антирадянську діяльність і до 1976 р. перебував у мордовських таборах. У 1990—1992 рр. — голова Української республіканської партії, автор тексту Акта проголошення незалежності України.»

А) про Л. Лук’яненка
Б) про Є. Сверстюка
В) про В. Чорновола
Г) про С. Хмару 

5. У якому році православна церква святкувала тисячоліття хрещення Русі, що поклало початок релігійному відродженню в УРСР та СРСР?
А) у 1980 р.

Б) у 1985 р.
В) у 1988 р.
Г) у 1990 р. 

6. Закон «Про економічну самостійність УРСР» був прийнятий:
А) із метою реалізації положень Декларації про державний суверенітет УРСР

Б) із метою реалізації рішень Всесоюзного референдуму, що відбувся 17 березня 1991 р.
В) як складова політики перебудови в СРСР
Г) після проголошення Акта проголошення незалежності України 

7. Яке твердження характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985 р.?
А) визнання приватної власності

Б) перехід до ринкової економіки
В) відмова від директивного планування
Г) збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

8. Установіть відповідність між датами та подіями.
1. 1946 р.

2. 1954 р.
3. 1976 р.
4. 1986 р.
А) «Український народ із почуттям глибокого задоволення і палкої вдячності зустріне рішення про передачу Криму до складу УРСР…»
Б) «У ніч із 25 на 26 квітня відбувся вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, який зруйнував його… Радіоактивна хмара накрила велику територію. Вибух викликав велику пожежу, яка була погашена лише завдяки самовідданості пожежних…»
В) «…Собор постановляє скасувати постанови Брестського Собору 1596 р., ліквідувати унію… і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви»
Г) «…Нас, українців, жителів Лемківщини, Надсяння, Грубешівщини, Холмщини і Підляшшя, намагаються… вигнати з наших рідних осель. Українці! Ніхто з нас не сміє на це мовчки погодитися…»
Д) «…Організація ставить за мету вирішення чотирьох головних завдань: ознайомлення широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини; сприяння виконання статей заключного Акта з питань безпеки і співробітництва в Європі; домагання того, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою делегацією; акредитування в Україні представників зарубіжної преси» 

9. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.
1. Інфляція

2. Гласність
3. Плюралізм
4. Лібералізація цін
А) Політичний курс керівництва КПРС у роки перебудови, спрямований на введення обмеженої, контрольованої свободи слова в країні в інтересах проведення політики М. Горбачова
Б) Злочинне використання державними чиновниками та іншими посадовими особами своїх формальних прав із метою особистого збагачення
В) Процес пом’якшення або скасування контролю держави за системою утворення цін
Г) Політична система, при якій відсутній диктат однієї ідеології, існує можливість дотримуватися, висловлювати та відстоювати різні політичні погляди
Д) Надмірне збільшення маси паперових грошей, що перебувають в обігу, порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

10.Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя.
А) Проведення всеукраїнського референдуму і виборів Президента України

Б) Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України
В) Проведення перших альтернативних виборів до Верховної  Ради УРСР
Г) Створення Народного руху України за перебудову 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

11.Які події відбулися в 1985-1991 рр.?
1. Прийняття «Продовольчої програми»

2. Усунення В.Щербицького від влади
3. Відновлення діяльності Української Гельсінської групи (спілки)
4. Прийняття Закону про мови в УРСР
5. Схвалення нової Конституції УРСР
6. Реформи о. Косигіна