Історія України. Тест 44. Культура України після Другої світової війни

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. Який факт свідчить про політику русифікації УРСР у 1970 – на початку 1980-х рр.?
А) переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР
Б) підпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництву
В) швидке скорочення кількості українських шкіл в УРСР
Г) охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР

2. Кого з митців стосується цитований нижче документ?
«Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що “…поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі”».
А) М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський
Б) О. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук
В) Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко
Г) П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан

3. Яка характеристика умов розвитку української культури в другій половині 1950 — першій половині 1960-х рр. відповідає дійсності?
А) процес десталінізації дозволив діячам культури творити без обмежень та висловлювати в своїх творах ідеї, яке є несумісними з комуністичною ідеологією
Б) «відлига» дала змогу багатьом діячам української культури почати реалізовувати свої таланти, але не всі їхні твори могли стати надбанням суспільства, оскільки існуючий режим забороняв будь-які відхилення від офіційної ідеології
В) попри десталінізацію українська культура зазнала нового погрому, а її визначні діячі зазнали репресій і переслідувань
Г) оскільки десталінізація відбувалася в чітко визначених межах, під пильним контролем партійно-державного апарату, то про появу талановитих творів не могло бути і мови

4. Яка риса притаманна розвитку української літератури і мистецтва в середині 1960-х — на початку 1980-х рр.?
А) поява нових жанрів літератури та мистецтва
Б) розширення сфери вживання української мови
В) ідеологізація й русифікація культурного життя
Г) духовне розкріпачення письменників і митців 

5. У який період відбулися події, описані в уривку джерела?
«Фадєєва примусили переробити роман “Молода гвардія”, бо у ньому випало головне — роль комуністів у створенні підпільних організацій на територіях, зайнятих ворогом. Композиторів Дмитра Шостаковича і Сергія Прокоф’єва звинуватили у формалістичних вивертах, і друга людина в партії, Жданов, сівши за фортепіано, вчив їх, що таке мелодія.»
А) протягом 1937—1938 рр.
Б) протягом 1941—1945 рр.
В) протягом 1946—1948 рр.
Г) протягом 1953—1956 рр.

6. Як позначилось на розвитку української культури проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй»?
А) зріс інтерес до історичних надбань української культури
Б) у школах виділялися додаткові години на вивчення історії України
В) посилився процес русифікації і скорочення сфери вживання української мови
Г) було скасовано державну цензуру на літературні твори російською мовою

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

7.Установіть  відповідність  між  прізвищами  діячів  і  сферами  їхньої  діяльності (фактами  біографії).
1. А. Горська
2. В. Симоненко
3. Л. Костенко
4. І. Драч
А) Поет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона». Автор  сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест»
Б) Поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця»,  роману у віршах «Маруся Чурай»
В) Живописець, графік, член клубу творчої молоді «Сучасник». За підписання в 1968 р.  Листа-протесту 137» виключено зі  Спілки художників
Г) Композитор, «співець карпатського краю». Найпопулярніші  твори: «Солов’їний романс», «На горах Карпатах»
Д) Поет, прозаїк, представник покоління «шістдесятників», автор  збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства»

8. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями.
1. Альманах
2. Парафія
3. Меценат
4. Аматор
А) Різножанровий, періодичний збірник літературних творів
Б) Покровитель мистецтва та літератури
В) Любитель, непрофесіонал
Г Структурна одиниця вищого навчального закладу
Д) Нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує віруючих, яких обслуговують церковнослужителі одного храму

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

9. Укажіть прізвища засновників українського поетичного кіно в другій половині 1960 – 1970-х рр.
1. М. Вінграновський
2. В. Івасюк
3. Ю. Іллєнко
4. Л. Костенко
5. І. Миколайчук
6. С. Параджанов

10. Які явища мали місце в розвитку культури України в другій половині 1940-х – початку 1950-х рр.?
1. Відбудова закладів освіти, науки та культури
2. Висилка видатних діячів культури за кордон
3. Перехід до обов’язкової середньої освіти
4. Засилля в науці пройдисвітів («лисенківщина»)
5. Ідеологічний наступ («ждановщина»)
6. Набуття українською культурою космополітичних рис