Історія України. Тест 6. Галицько-Волинське князівство

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Оберіть князя, який утворив у 1199 р. Галицько-Волинське князівство:

А) Ярослав Осмомисл

Б) Роман Мстиславович

В) Данило Романович

Г) Володимир Ярославич

 

2.Вкажіть, в якому році Данило Галицький переміг у Ярославській битві?

А) у 1238 р.

Б) у 1240 р.

В) у 1245 р.

Г) у 1253 р.

 

3.Про якого князя йдеться в уривку історичного джерела?

Божою милістю був князем і дідичем королівства Русі, … став розмножати число латинників і їх віру, …принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів.

А) Данило Романович

Б) Лев Данилович

В) Юрій І Львович

Г) Юрій ІІ Болеслав

 

4.Що стало передумовою розпаду Галицько-Волинської держави в 1205 р.?

А) заколот галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормільчичем

Б) загибель князя Романа Мстиславича в битві під Завихвостом

В) монгольська навала на землі Південно-Західної Русі

Г) агресія Угорщини та Польщі

 

5.Унаслідок якої події виникло об’єднане Галицько-Волинське князівство?

А) походу князя Романа Мстиславича на Галич

Б) походу галицького князя Ярослава Осмомисла на Володимир-Волинський

В) битви під Ярославом

Г) битви на річці Калці

 

6.У битві під Дорогочином Данило Галицький завдав поразки:

А) німецьким хрестоносцям

Б) угорським і польським рицарям

В) галицьким боярам

Г) монгольській орді

 

7.У якому місті відбулася коронація Данила Галицького?

А) у Львові

Б) у Дорогочині

В) у Холмі

Г) у Галичі

 

8.Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в 40-60-ті рр. ХІІІ ст. полягало:

А) у зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони

Б) в укладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену

В) у створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою

Г) у розширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав

 

9.Який князь у період роздробленості Русі зумів уперше об’єднати під своєю владою більшість земель Південно-Західної Русі?

А) Ярослав Осмомисл

Б) Роман Мстиславович

В) Ігор Святославич

Г) Володимир Глібович

 

10.Яке твердження характеризує внутрішню політику галицького князя Ярослава Осмомисла?

А) спорудження в Києві системи укріплень «місто Ярослава»

Б) об’єднання галицьких і волинських земель в одну державу

В) прийняття писемного зведення законів «Правда Ярослава»

Г) боротьба зі спробами бояр втручатися в державні справи

 

11.Для якого князівства найбільше притаманними були тенденції соціально-політичного розвитку країн Західної Європи?

А) Київського

Б) Галицького

В) Переяславського

Г) Чернігівського

 

12.Визначте, з якими подіями пов’язаний уривок з історичного джерела.

Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: «Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславович Галицький – вони були старійшими князями Руської землі.

А) битвою під Дорогочином

Б) битвою на річці Калці

В) битвою під Ярославлем

Г) битвою на річці Альті

 

13.У боротьбі з ким Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?

А) з німецькими хрестоносцями

Б) з монголами

В) з литовцями

Г) з поляками та угорцями

 

14.Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького в битві з об’єднаними силами угорців, поляків і галицьких бояр під Ярославом?

А) відновлення єдності Галицько-Волинської держави

Б) приєднання до князівства земель між Сяном і Тисою

В) визнання васальної залежності від хана Золотої Орди

Г) укладення союзницької угоди з Тевтонським орденом

 

15.Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

…Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті… не давайте сильним погубити людину… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе…

А) «Слово о полку Ігоревім»

Б) «Руська правда» Ярослава Мудрого

В) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність між висловами та іменами князів, яким вони належать.

 1. «Іду на Ви!»
 2. «Кожен хай держить отчину свою…»
 3. «Хай буде се мати городам руським!»
 4. «О, тихіша лиха честь татарська»

А) Аскольд

Б) Олег

В) Святослав Ігоревич

Г) Володимир Всеволодович

Д) Данило Романович

 

17.Установіть відповідність між датами і подіями.

 1. битва на р. Калка
 2. напад монголо-татар на землі Волині
 3. об’єднання Галицького і Волинського князівств
 4. коронація князя Данила Романовича

А) 1199 р.

Б) 1223 р.

В) 1256 р.

Г) 1253 р.

Д) 1241 р.

 

 

18.Встановіть відповідність між історичними особами та подіями.

 1. Юрій І Львович
 2. Дмитро
 3. Роман Мстиславович
 4. Юрій ІІ Болеслав

А) отруєний галицькими боярами

Б) утворив галицьку митрополію

В) заснував м. Львів

Г) загинув у сутичці з поляками

Д) керував обороною Києва від нападу Батия

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.

А) Військо склавинів, перейшовши ріку Істр, почало творити жахливе зло… Вбиваючи і забираючи в рабство всіх дорослих людей… і грабуючи майно…

Б) І коли приблизився Ігор до полків своїх, то поїхали (половці) навпоперек, і тут схопили його… І схоплений Ігор бачив брата Всеволода… і просив він душі смерті, щоби не бачити його загибелі…

В) …І оддав Данило Київ у руки Дмитрові, (щоб) удержати (город) проти іноплемінних народів, безбожних татар.

Г) Рушив…(Він) на Дунай на Болгар, і в битві переміг… болгар. І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Переяславці, беручи данину з греків…

 

20.Установіть хронологічну послідовність подій.

А) …Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю

Б) …Підняв диявол розлад серед… Ярославичів. І пішли Святослав і Всеволод проти старшого брата Ізяслава, князя київського старшого сина Ярослава

В) …Лиха честь татарська! Данило Романович, що є князем великим, сидить на колінах перед ханом і хлопом ординським себе називає

Г) …Як сів Олег у Києві, і мовив: «Хай буде се мати городам руським!»

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Які події історії Київської Русі пов’язані з діяльністю князя Володимира Мономаха?

 1. Об’єднання руських князів для боротьби з проти половецької загрози
 2. Запровадження перших писаних законів
 3. Запровадження нової системи престолонаслідування
 4. Хрещення Русі
 5. Скликання князівських з’їздів (снемів)
 6. Розбудова Києва – будівництво «міста Володимира»

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН