Історія України. Тест 8. Культура Київської Русі

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.У якій літературній пам’ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»?

А) «Слово о полку Ігоревім»

Б) «Повість минулих літ»

В) «Слово про закон і благодать»

Г) «Повчання дітям»

 

2.Детальний опис Великої Скіфії містить:

А) «Іліада» та «Одісея» Гомера

Б) «Історія» Геродота

В) «Порівняльні життєписи» Плутарха

Г) «Повість минулих літ»

 

3.При якому храмі Русі, згідно з літописом, була створена перша бібліотека?

А) у Десятинній церкві

Б) у Софіївському соборі в Києві

В) у Спасо-Преображенському соборі в Чернігові

Г) у Києво-Печерській лаврі

 

4.Родина якого князя була зображена в «Ізборнику» 1073 р.?

А) Ярослава Володимировича (Мудрого)

Б) Святослава Ярославича

В) Володимира Всеволодовича (Мономаха)

Г) Романа Мстиславича

 

5.Під стінами якої будівлі загинули останні захисники Києва під час штурму міста монголами в 1240 р.?

А) Десятинної церкви

Б) Софіївського собору

В) Золотих воріт

Г) Києво-Печерської лаври

 

6.Із рук правителя якої держави княгиня Ольга прийняла хрещення?

А) Візантійської імперії

Б) Священної Римської імперії

В) Хозарського каганату

Г) Арабського халіфату

 

7.Вплив якої культури мав вирішальне значення для розвитку культури Київської Русі?

А) західноєвропейської

Б) арабо-мусульманської

В) тюркських кочових народів

Г) візантійської

 

8.Дати 1016 р., 1072 р., 1113 р. пов’язані:

А) з розвитком законодавства

Б) з церковними реформами

В) з походами проти половців

Г) з великими народними повстаннями

 

9.У мистецтві яких племен був поширений «звіриний» стиль?

А) кіммерійців і таврів

Б) скіфів і сарматів

В) аварів і антів

Г) готів і гунів

 

10.Який матеріал використовувався для написання книг у Київській Русі?

А) папірус

Б) пергамент

В) воскові таблички

Г) береста

 

11.Кого з князів Київської Русі вважали родоначальником своєї правлячої династії?

А) Кия

Б) Аскольда

В) Рюрика

Г) Олега

 

12.Що таке книжна мініатюра?

А) картина, написана фарбами (водяними або вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці

Б) однотонний відбиток на папері малюнка, вирізьбленого на дерев’яній дошці або металевій пластині

В) зображення, зроблене з окремих, щільно припасованих один до одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла

Г) кольоровий малюнок, що прикрашав, ілюстрував і доповнював рукописний текст та розміщувався на його полях або між рядками

 

13.Главою християнської церкви в Київській Русі був київський:

А) патріарх

Б) митрополит

В) єпископ

Г) архієрей

 

14.Про якого князя літописець писав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне?

А) Святослава Ігоровича

Б) Володимира Святославича

В) Ярослава Володимировича

Г) Володимира Всеволодовича

 

15. Укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ» завершилося в рік:

А) вокняжіння Володимира Мономаха в Києві

Б) першого нападу половецьких орд на Русь

В) битви руських князів із монголами на річці Калці

Г) першого з’їзду руських князів

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

 1. Чернь, скань, зернь, емаль
 2. Кирилиця, глаголиця
 3. Фреска, мозаїка
 4. Літопис, билина

А) Жанри давньоруської літератури

Б) Види ювелірної техніки

В) Види писемності на Русі

Г) Види давньоруського живопису

Д) Архітектурні стилі

 

17.Установіть відповідність:

 1. Агапіт
 2. Аліпій
 3. Іларіон
 4. Феодосій

А) автор проповідей, один із засновників Печерського монастиря

Б) лікар

В) маляр-іконописець

Г) перший митрополит-русич

Д) співець билин і переказів

 

18.Установіть відповідність:

 1. апокрифи
 2. графіті
 3. житія
 4. скрипторії

А) епіграфічні пам’ятки, видряпані на поверхні

Б) осередки творення книжок

В) пам’ятки давньоруської усної народної творчості

Г) розповіді про життя і подвиги святих

Д) твори на біблійну тематику з різних причин не визнані церквою

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Установіть хронологічну послідовність появи пам’яток давньоруської літератури.

А) «Повість минулих літ»

Б) «Повчання дітям»

В) «Слово про закон і благодать»

Г) «Печерський патерик»

 

20.Установіть хронологічну послідовність появи пам’яток давньоруської літератури.

А) «Ізборник Святослава»

Б) «Слово о полку Ігоревім»

В) Остромирове Євангеліє

Г) «Повість минулих літ»

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Укажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі.

 1. «Слово о полку Ігоревім»
 2. Реймське Євангеліє
 3. «Ізборник Святослава»
 4. «Слово про закон і благодать»
 5. Остромирове Євангеліє
 6. «Повість минулих літ»

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН