Історія України. Тест 9. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав у другій половині ХІV – першій половині ХVI ст.

 

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1.Позначте рік припинення існування Галицько-Волинського князівства як єдиної держави

А) 1336 р.

Б) 1340 р.

В) 1345 р.

Г) 1347 р.

 

2.Позначте ім ‘я литовського князя, який іменував себе «З божої ласки князь київський»

А) Ольгерд Гедимінович

Б) Володимир Ольгердович

В) Ягайло Ольгердович

Г) Вітовт Кейстутович

 

3.Позначте, хто зазнав поразки під час Грюнвальдської битви А) Татарські війська

Б) Тевтонський орден

В) Руські війська

Г) Угорський король

 

4.Позначте рік проголошення незалежності Кримського ханства

А) 1446 р.

Б) 1447 р.

В) 1448 р.

Г) 1449 р.

 

5.Позначте, у чому полягає суть Городельської унії

А) Династичний шлюб литовського князя й московської княгині

Б) Угода між литовським князем Свидригайлом і московським князем Іваном III

В) Надання православній шляхті Литовського князівства рівних прав із католиками

Г) Підтвердження автономії Литви й зрівняння в правах польської та литовської знаті

 

6.Свидригайло Ольгердович став Великим князем Руським:

А) у 1412 р.

Б) у 1430 р.

В) у 1452 р.

Г) у 1471 р.

 

7.Правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувалися принципу «Старого не порушувати, нового не впроваджувати»?

А) Великого князівства Литовського

Б) Польського королівства

В) Московського царства

Г) Угорського королівства

 

8.Позначте подію, в результаті   якої Польщі й Литві вдалося припинити агресію Тевтонського ордену на Схід

А) Битва на Синіх Водах

Б) Куликовська битва

В) Грюнвальдська битва

Г) Битва під Вилькомиром

 

9.У якому столітті відбулися описані події?

«…Василій Іванович,   великий  князь  московський,   взяв  град  Смоленський.  Король Сигізмунд… послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших в полон взяли».

А) ХІУ ст.

Б) XV ст.

В) XVІ ст.

Г) XVII ст.

 

10.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «…государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, …що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви… Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського». У якій угоді були зазначені ці умови?

А) Кревській унії 1385р.

Б) Городельській унії 1413р.

В) Люблінській унії 1569р.

Г) Берестейській унії 1596р.

 

11.Хто з литовських князів після смерті Вітовта очолив боротьбу Литви проти включення її до складу Польщі, але у 1435-1438 рр. зазнав поразки:

А) Свидригайло

Б) Ягайло

В) Сигізмунд

Г) Казимир

 

12.Хто з найвпливовіших українських магнатів у 1508 р. підняв у Литві повстання з метою  реставрації удільно-князівського  ладу,   вимагаючи   відновлення  Київського князівства, але зазнав невдачі:

А) Костянтин Острозький

Б) Федір Бельський

В) Іван Ольшанський

Г) Михайло Глинський

 

13.У якій битві об ‘єднане військо литовського князя Ольгерда і князівств Південно-Західної Русі отримало перемогу, що поклала початок звільненню українських територій від татаро-монгольських завойовників:

А) під Синіми Водами

Б) на р. Калка

В) під Вилькомиром

Г) на р. Ворскла

 

14.Хто з литовських  князів став правити  на Волині після  смерті  останнього представника галицько-волинської династії Романовичів:

А) Ольгерд

Б) Любарт

В) Гедимін

Г) Вітовт

 

15.Коли Галичина остаточно увійшла до складу Польського королівства

А) у 1340 р.

Б) у 1349 р.

В) у 1370 р.

Г) у 1387 р.

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

16.Установіть відповідність перебування українських земель під владою іноземних держав:

 1. Галичина
 2. Київщина
 3. Буковина
 4. Таврія

А) Московська держава

Б) Польське королівство

В) Молдавське князівство

Г) Велике князівство Литовське

Д) Кримське ханство

 

17.Установіть відповідність між подіями та датами:

 1. «змова князів», яку очолили князь Іван Ольшанський, князь Михайло Олелькович і князь Федір Бєльський
 2. підписання Городельської унії
 3. Битва на Синіх водах
 4. Битва на р. Ворскла

А) 1481 р.

Б) 1399 р.

В) 1362 р.

Г) 1413 р.

Д)1410 р.

 

18.Установіть відповідність:

 1. залежність феодала (або держави) від сильнішого феодала (або держави) – сюзерена (сеньйора)
 2. бранці (поневолені), яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські, російські й польські землі з XV до середини XVIII ст.
 3. союз, об’єднання, єдність
 4. форма державного правління, у якій влада належить одній особі і передається по спадковості.

А) вотчина

Б) унія

В) монархія

Г) ясир

Д) васальна залежність

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

19.Установіть хронологічну послідовність подій:

А) перемога литовських військ над татарами в битві на Синіх Водах Б) укладення Городельської унії

В) укладення Кревської унії

Г) обрання Свидригайла Великим князем Литовським

 

20.Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Битва під Оршею

Б) Похід татарських військ під проводом Менглі-Гірея на Україну

В) Битва під Вількомиром

Г) Грюнвальдська битва

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

 

21.Причини успіхів Литви в її експансії на Руські землі

 1. Литва не проводила національно-культурної та релігійної експансії, а навпаки, переймала руські звичаї та релігію
 2. Литва сприяла звільненню цих земель від монголо-татарського ярма
 3. Литва отримувала значну підтримку у своїй політиці від Польщі
 4. Литовські правителі дотримувалися принципу: «Старовини не порушувати, а новини не вводити»
 5. Литва мала добре навчену армію, проти якої ніхто не міг вистояти
 6. Литва підкупом переманила на свій бік руську знать

НАТИСНІСТЬ ТУТ, ЩОБ ПРОЙТИ ТЕСТ У РЕЖИМІ ОНЛАЙН