Тема 1. Вступ до історії України

Історія – це область знань, що вивчає минуле людства.

Історія України – це наука, що досліджує минуле українського
суспільства.

Історичні джерела – будь-які засоби інформації, що відображають історичний процес і дають можливість вивчати минуле людського суспільства.

Групи історичних джерел:

– усні (міфи, легенди, казки, пісні, думи тощо)
– писемні (літописи, документи, щоденники, мемуари тощо)
– речові (залишки житла, знаряддя праці, зброя, одяг, предмети побуту, прикраси тощо)
– мовні (назви річок, гір, міст, сіл тощо)
– етнографічні (ті, що виникають на основі вивчення побуту та звичаїв сучасних традиційних суспільств)
– фоно-, фото-, кінодокументи.

Хронологія — послідовність історичних подій у часі, а також опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі.

Археологія – історична дисципліна, що вивчає минуле людства за речовими джерелами.

Цивілізація — людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі, спільні духовні цінності та ідеали тощо.

Історичні регіони України

регионы3

 

error: Content is protected !!