Тема 11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Лівобережжя

Гетьманування Кирила Розумовського (1750-1764)

Новий гетьман основний час проводив у Петербурзі, де став президентом Академії Наук. К.Розумовський провів судову та військову реформи. Переніс гетьманську столицю з Глухова до Батурина.

У 1762 р. російською імператрицею стає Катерина ІІ.

К.Розумовський у 1763 р. звертається до імператриці із «Глухівською петицією», в якій просить повернути втрачені права Гетьманщини, дозволити скликання українського дворянського сейму. Також К.Розумовський просив закріпити за його родом гетьманське управління.

Остаточна ліквідація Гетьманщини Катериною ІІ

У 1764 р. Катерина ІІ скасувала гетьманську посаду. Була створена Друга Малоросійська Колегія, яку очолив П.Румянцев.

У 1775 р. царські війська зруйнували Запорозьку Січ (Нову Січ). Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був П.Калнишевський. Частина козаків пішла за р. Дунай, де вони на території Туреччини організували Задунайську Січ.

У 1781 р. був знищений полковий адміністративний устрій, і Гетьманщина була реорганізована на російські намісництва.

У 1783 р. козацькі війська були реорганізовані в полки російської армії.

У 1783 р. на українських землях Лівобережжя було запроваджено кріпацтво.

Правобережжя

Гайдамацький рух. Рух опришків

У 30-х рр. ХVIII ст. на Правобережжі розгорнувся масовий рух проти польського панування – гайдамацький рух.

Найбільшим проявом гайдамацького руху була Коліївщина у 1768 р. Повсталі обрали собі керівником Максима Залізняка. Також повсталих очолював уманський сотник Іван Гонта. Коліївщина була придушена за допомогою російських військ.

На західній Україні (у Галичині, Буковині та Закарпатті) діяв антифеодальний рух опришків. Найбільшого розмаху рух опришків досяг у 1738-1745 рр. під керівництвом Олекси Довбуша.

Поділи Речі Посполитої (Польщі)

У результаті постійних повстань Річ Посполита ослабла. Як наслідок її сусіди – Росія, Австрія та Пруссія – провели три поділи Речі Посполитої.

Перший поділ стався у 1772 р., за яким до Австрійської імперії відійшла Галичина.

Також Австрія у 1775 р. окупувала Буковину, яка до цього перебувала під контролем Туреччини.

Під час другого поділу Польщі у 1793 р. до Росії відійшла Правобережна Україна.

За третім поділом Польщі (1795 р.) Росія заволоділа Західною Волинню.

Річ Посполита перестала існувати як окрема держава.

Південна Україна та Крим

Південна Україна та Крим були приєднані до Російської імперії внаслідок двох російсько-турецьких війн другої половини XVIII ст.

Кримське ханство спочатку оголошувалося незалежним від Туреччини, а в 1783 р. було приєднане до Росії.

Для освоєння півдня України російська влада заохочувала селян, надаючи їм всілякі пільги та іноземців (німців, сербів, греків, болгар тощо).

З’являються нові українські міста: Севастополь, Херсон, Миколаїв, Одеса, Катеринослав та ін.

Офіційна назва південної України – Новоросія.

У 1796 р. на південних землях України було запроваджене кріпацтво.

Таким чином, наприкінці ХVIII ст. усі землі сучасної України опинилися у складі Австрійської та Російської імперій.

Культура

У 1784 р. був заснований Львівський університет. До 1809 р. у межах Львівського університету існував Руський інститут для підготовки греко-католицьких священників. У 1774 р. на західноукраїнських земля запроваджено обов’язкову початкову освіту рідною мовою.

Письменники та їхні найвідоміші твори:

Г. С. Сковорода – «Басні харьківські», «Сад божественних пісень».
І. П. Котляревський – «Енеїда» (1798 р.)- перший твір, написаний розмовною українською мовою; поклав початок формуванню української літературної мови.

error: Content is protected !!