Тема 14. Культура України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.

Наддніпрянська Україна

1805 р. – відкриття першого в Наддніпрянській Україні Харківського університету з ініціативи вченого-хіміка В.Каразіна

1834 р. – відкриття Київського університету ім. князя Володимира (сучасний університет імені Т.Шевченка).

Відомі українські науковці: Історики: М. Костомаров, М. Максимович (перший ректор Київського університету ім. князя Володимира), В. Антонович, П. Куліш. Математики: Т. Осиповський, М. Остроградський. Хіміки: В. Каразін

Відомі українські письменники, поети: М. Цертелєв, М. Максимович, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, П. Куліш, Т. Шевченко, І. Котляревський.

1840 p. – перше видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка

Театральні діячі: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко – директор Харківського театру.

В архітектурі і живописі з кінця ХVIII ст. утверджується класицизм. Побудований оперний театр в Одесі. Наприкінці ХVIII ст. з’являються парк «Олександрія» в Білій Церкві та Софіївський парк в Умані.

Художники: В. Тропінін, Т. Шевченко, І.Сошенко, В.Боровиковський

Західна Україна

У 1784 р. засновано Львівський університет. 1848 р. – відкриття кафедри української мови у Львівському університеті. 1848 р. – перший з’їзд українських діячів науки та культури – «Собор руських вчених».

1830-ті рр. – «Руська Трійця» (М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.
Головацький). 1837 р. — видання в Будапешті «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».

Побудований Старий театр у Львові (нині імені М. Заньковецької).

error: Content is protected !!