Тема 19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток

Гальмування промислового розвитку. Повільний розвиток капіталістичних відносин. Панування іноземного капіталу. Розвиток сировинних галузей промисловості: лісорубна, нафтовидобувна. Малоземелля селянства призводило до трудової еміграції населення в США, Канаду, Аргентину, Бразилію… Піднесення страйкової боротьби.

Національно-визвольний рух

Посилюється роль греко-католицького духовенства у зв’язку з діяльністю митрополита А. Шептицького.

А. Шептицький (1865-1944) – митрополит Української греко-католицької церкви з 1900 р.

1907 р. впровадження в Австро-Угорські імперії загального виборчого права для чоловіків.

Український молодіжний патріотичний рух

1894 р. – заснування в Галичині перших спортивно-патріотичних організацій «Сокіл» для виховання молоді (Засновник – В. Нагірний).

1900 р. – заснування патріотичної молодіжної організації «Січ» (Засновник – К. Трильовський)

1911 р. – створення військової молодіжної організації «Пласт». (Засновник – І. Боберський)

error: Content is protected !!