Тема 2. Стародавня історія України

Періоди Стародавньої історії України:

Кам’яний вік
Бронзовий вік
Залізний вік

Періоди кам’яного віку:

Палеоліт
Мезоліт
Неоліт
Енеоліт

Палеоліт (давній кам’яний вік)

Найдавніші люди на території України – це архантропи. Вони з’явились на території України 1 млн. років тому. У архантропів було привласнювальне господарство (мисливство, збиральництво). Проживали первісним стадом.

Другий тип людей – неандертальці – з’являються 150 тис. років тому. Починається льодовиковий період і неандертальці навчилися добувати вогонь. Господарство було привласнювальним, жили первісним стадом.

Третій тип людини – кроманьйонці – з’являються 35 тис. років тому. Це сучасний тип людини. У кроманьйонців удосконалюються знаряддя праці. Злишається привласнювальне господарство. Продовжується льодовиковий період. Проте кроманьйонці вже починають жити родами та племенами, а не первісним стадом. У кроманьйонців формується основа релігійної свідомості. Язичництво – перша форма релігії, поклоніння силам природи.

Стоянки давніх людей палеоліту на території України: Королеве (Закарпаття), Киїк-Коба (Крим), Кирилівка (Київщина), Мізин (Чернігівщина), Межиріч (Черкаська область)

Мезоліт (середній кам’яний вік)

Закінчується льодовиковий період. Мисливська криза. Винайдення луку та стріл. Зростає роль рибальства. Приручення першої дикої тварини (собака)

Неоліт (новий кам’яний вік)

Неолітична революція – перехід від привласнювального господарства до відтворювального (землеробство та скотарство). Нові способи обробки каменю (свердління). Винайдення гончарства та ткацтва. Зростає кількість населення. Формуються стада світських тварин. Перехід до осілого способу життя.

Енеоліт (мідно-кам’яний вік)

Обробка першого металу – міді. Проживання на території України племен трипільської археологічної
культури.

Трипільска культура

Відкрив археолог В.Хвойко (кінецт ХІХ ст.). Проживали на території Правобережної України, Молдови, Румунії. Проживали протягом ІІІ-IV тис. до н.е. Проживали великими поселеннями (10-15 тис. осіб). Займалися землеробством та осілим скотарством. Використовували мідні знаряддя праці. Робили глиняні вироби з кольоровим орнаментом. Жили в одно-двоповерхових будинках барачного типу. Були язичниками.

Бронзовий вік

Використовують вироби з бронзи. Бронза – це штучний метал (сплав міді та олова).

Залізний вік

У залізний вік на території України з’являються перші народи, про які залишились писемні згадки:

Кіммерійці, скіфи, сармати – це проіранські племена, кочовники (скотарі), проживали в Україні на території Пвінічного причорномор’я.

Про кіммерійців вперше згадував Гомер в творі “Одісея”.

Про скіфів писав Геродот.

Кімерійців з України витіснили скіфи. Скіфів потиснули сармати. Скіфі спочатку утворили в Україні державу Велика Скіфія, а коли їх потиснули сармати, то скіфи пішли в Крим, де заснували державу Мала Скіфія. Сарматів знищили вже на початку нашої ери германьскі племена готів та тюрські племена гунів.

Античні міста-держави

З’являються в Україні внаслідок Великої грецької колонізації, що тривала VIII-VI ст. до н.е.

Найвідоміші античні поліси: Херсонес (Севастополь), Пантікапей (Керч), Тіра (р. Дністер, Бєлгород-Дністровський), Ольвія (Буго-Дніпровський лиман, Миколаїв).

У V ст. до н.е. виникає Боспорське царство на Керченському та Таманському півостровах (столиця – Пантікапей).

У І ст. до н.е. грецькі поліси потрапляють у залежність до Риму. У ІІІ-ІV ст. занепадають під тиском готів та гунів.

Давні слов’яни

Проживали між річками Дніпро та Одер.

Займалися землеробством (вогнево-підсічний спосіб), осілим скотарством, ремеслами, торгівлею. Були язичниками (Перун – бог блискавки та грому).

Виділяють три групи слов’ян: Західні, Південні, Східні (українці, росіяни, білоруси).

У І ст. з’являються писемні згадки про слов’ян античних авторів.

Вони називали слов’ян венедами, склавінами, антами. У V-VII ст. триває Велике розселення слов’ян.

У IV-VII ст. на території Правобережної України (між річками Дніпро та Дністер) існував Антський військовий союз.

error: Content is protected !!