Тема 21. Українська революція

Початок революції

8 березня 1917 р. відбулася лютнева буржуазно-демократична революція в Росії. Російський імператор Микола ІІ зрікається влади. Влада перейшла до Тимчасового уряду.

У березні 1917 р. по всій країні виникають ради робітничих, солдатських депутатів. У Росії формується двовладдя між тимчасовим урядом і радами робітничих, солдатських депутатів.

17 березня 1917 р. у Києві була заснована Українська Центральна Рада (УЦР). Головою УЦР було обрано М.Грушевського. На першому етапі своєї діяльності УЦР відстоювала ідею автономії України у складі нової демократичної Росії.

19-21 квітня 1917 р. відбувся Український національний конгрес у Києві. УЦР визнано представницьким законодавчим органом України. 18-21 травня 1917 р. відбувся І Український військовий з’їзд у Києві, на якому було обрано Тимчасовий Український військовий генеральний комітет при УЦР на чолі з С.Петлюрою.

Травень-червень 1917 р. – УЦР (делегація на чолі із В.Винниченком) веде переговори із Тимчасовим урядом Росії щодо питань автономії України. Але тимчасовий уряд не дозволив проголошувати автономію України до рішення Всеросійських Установчих зборів. 18-23 червня 1917 р. відбувся ІІ військовий з’їзд, який запропонував УЦР негайно приступити до втілення ідеї автономії України. Зобов’язався забезпечити УЦР підтримку.

І Універсал УЦР (червень 1917 р.)

Проголошення автономії України. УЦР визнавалася вищим державним органом влади до скликання Всенародних українських зборів.

28 червня 1917 р. на підставі І Універсалу було створено український уряд – Генеральний Секретаріат на чолі з В.Винниченком.

ІІ Універсал УЦР (липень 1917 р.)

До Києва приїжджають міністри Тимчасового уряду з метою переговорів із УЦР. У результаті переговорів УЦР проголошує ІІ Універсал. Відмова УЦР від проголошення автономії України до Всеросійських Установчих зборів. Визнання Тимчасовим урядом УЦР вищим органом влади в Україні. Делегування до Центральної Ради представників національних меншин.

17-22 липня 1917 р. відбувся збройний виступ самостійників (полуботківці) у відповідь на відмову голошення автономії України. Виступ був придушений.

“Тимчасова інструкція” (серпень 2017 р.)

У серпні 1917 р. Тимчасовий уряд затвердив «Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату Тимчасового уряду України». Згідно з інструкцією Генеральний Секретаріат втрачав значні владні повноваження і перетворювався на залежний виконавчий орган Тимчасового уряду.

Прихід до влади більшовиків у Росії

7 листопада 1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення Влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до більшовиків, влади рад (радянської
влади). На знак протесту проти перевороту більшовиків, УЦР проголосила ІІІ Універсал.

ІІІ Універсал УЦР (листопад 1917 р.)

Проголошення Української Народної Республіки (УНР). УЦР – вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган УНР. Проголошувалася програма соціально-економічних перетворень. Скасування права власності на поміщицькі землі. Земля – власність народу і має перейти до нього без викупу. Введення 8-годинного робочого дня. Проте УНР залишалася складовою частиною Росії!!!

“Ультиматум” більшовиків до УЦР (грудень 1917 р.)

17 грудня 1917 р. більшовики видали «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради» (УЛЬТИМАТУМ). Більшовики визнавали УНР, але вимагали повне підкорення собі української влади. У разі невиконання вимог, більшовики вважатимуть УЦР у стані війни. Генеральний Секретаріат відхилив ультиматум і почав готуватися до війни з більшовицькою владою Росії.

І Всеукраїнський з’їзд рад у Києві (грудень 1917 р.)

17 грудня 1917 р. під тиском більшовиків відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Києві. Проте делегати з’їзду підтримали УЦР. Більшовики переїхали до Харкова, де з їх ініціативи 24-25 грудня 1917 р. відкрився

І-й Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові

З’їзд оголосив Україну республікою рад робітничих, солдатських та селянських депутатів. Було обрано Центральний виконавчий комітет (ЦВК). Створено уряд – Народний секретаріат. Таким чином, у Харкові була встановлена влада більшовиків.

Війна УНР з більшовиками

Кінець грудня 1917 р. – січень 1918 р. – початок загального наступу більшовицьких сил під командування В.Антонова-Овсієнка проти УЦР. У результаті радянська влада була встановлена в Харкові, Катеринославі, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Одесі та ін., майже на всьому Лівобережжі. Нависла загроза над Києвом.

IV Універсал УЦР (січень 1918 р.)

Проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою. Початок мирних переговорів із Четверним союзом.

Перебіг українсько-більшовицької війни

29 січня 1918 р. – бій під Крутами між радянськими військами та загоном українських добровольців, до складу якого входило 500 студентів, на чолі з сотником В.Омельчинком. Українські війська були розбиті. 29 січня 1918 р. – більшовицьке повстання в Києві на заводі «Арсенал». Повстання було придушене військами УЦР. 8 лютого 1918 р. – більшовицькі війська М.Муравйова захопили Київ. Керівники УНР переїхали у Житомир.

Перша спроба встановлення радянської влади в Україні

Утворення органів радянської влади. Створення робітничо-селянської армії України. Націоналізація великих підприємств. Вивезення хліба з України в Росію. Політика розчленування України на регіональні республіки: Донецько-Криворізьку,Одеську, Таврійську, Донську. Червоний терор.

error: Content is protected !!