Тема 27. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 р. – початку 1950-х рр.

Адміністративно-територіальні зміни УРСР

За результатами подій Другої світової війни до складу УРСР увійшли землі Західної України. На підтвердження цьому були підписані відповідні договори між СРСР та Польщею, Румунією, Чехословаччиною.

Операція “Вісла”

Квітень – липень 1947 р. – проведення польською владою операції «Вісла», суть якої полягала у депортації залишків українського населення Закерзоння на захід і північ Польщі з метою його асиміляції та знищення баз діяльності ОУН-УПА. У ході операції було переселено близько 150 тис. українців, а УПА зазнала великих втрат. Операція була узгоджена з керівництвом СРСР.

Радянізація західних областей України

Встановлення радянської влади в західних областях України. Проведення індустріалізації. Націоналізація. Колективізація. Заходи в культурно-освітній сфері. Направлення зі східних регіонів України на постійну роботу фахівців, партійних функціонерів. Депортація західноукраїнського населення до віддалених районів СРСР. Ліквідація Української греко-католицької церкви у березні 1946 р.

Боротьба ОУН-УПА з радянською владою

Активна боротьба була до 1950 р. Загибель головнокомандувача УПА Р. Шухевича (5 березня 1950 р.). Спад організованого опору (хоча окремі загони ще діяли до 1956 р.).

Суспільно-політичне життя УРСР

Відновлення режиму одноосібної влади Й.Сталіна. Відновлення репресій. Розгортання ідеологічної реакції – «ждановщини». Боротьба з генетикою – «лисенківщина» (1946-1948 рр.). Боротьба з «буржуазним націоналізмом», з “низькопоклонством перед Заходом”, з безродним космополітизмом (справа «лікарів» 1948 – 1953 рр.)

Відбудова народного господарства України

Березень 1946 р. – затвердження п’ятирічного плану відбудови народного господарства.

Промисловість: більші масштаби відбудовчих робіт, ніж у будь-якій іншій країні Європи; проблема капіталовкладень (розрахунок лише на внутрішні резерви); відновлення адміністративно-командних методів; початок відбудови з важкої промисловості; посилення диспропорції в розвитку економіки; нестача робочої сили; ентузіазм народу.

Сільське господарство: відновлення колгоспного ладу; надзвичайно складні умови відбудови сільського господарства; мізерні капіталовкладення; важке становище селян; голод 1946-1947 рр.

Голод 1946-1947 рр.

Причини голоду: спустошення країни внаслідок війни; виконання планів хлібозаготівлі за будь-яку ціну; посуха 1946 р.; відбудова промисловості за рахунок сільського господарства; продаж хліба за кордон; репресивні заходи щодо селян; відновлення дії «Закону про п’ять колосків»; невизнання факту голоду радянським керівництвом.

Наслідки: голодом була охоплена більша частина східних і південних областей України; великі людські втрати (1 млн. чол.).

Зовнішньополітична діяльність УРСР

Вихід України на міжнародну арену після завершення війни. 1944 р. – створення Народного комісаріату закордонних справ УРСР на чолі з Д. Мануїльським. 1945 р. – включення України до складу 47 країн засновниць ООН разом із Білорусією та СРСР

Загальна характеристика культури України після війни

Жахливого удару національній культурі заподіяла в цей період «ждановщина». Було розгромлено «буржуазні лженауки» генетику та кібернетику («лисенківщина»). Репресіям було піддано діячів єврейської культури, звинувачених у «космополітизмі». Діячів української культури звинувачували в “буржуазному націоналізмі”.

error: Content is protected !!