Тема 29. Україна в період загострення кризи радянської системи

Загальна характеристика періоду

Поворот від лібералізації до консерватизму в усіх сферах життя. Відмова від критики культу особи. Зростання корупції, хабарництва, бюрократизму, «застій». Всевладдя «номенклатури». Неосталінізм.

Економічна Реформа голови Ради Міністрів СРСР О.Косигіна

Проголошення у вересні 1965 р. на пленумі ЦК КПРС економічної реформи. Суть нових підходів полягала у: розширенні самостійності підприємств, переведення їх на госпрозрахунок; посиленні прямих договірних зв’язків між підприємствами; встановленні економічно обґрунтованих цін; матеріальному стимулюванні трудових колективів залежно від результатів їхньої праці; оцінці діяльності підприємств такими показниками, як рентабельність і прибуток.

Економісти називали восьму п’ятирічку «золотою», стверджуючи, що «період 1966-1970 pp. був найкращим за останні 30 років.

Після незначних позитивних результатів косигінської реформи посилилися негативні тенденції.

Конституція УРСР 1978 р.

7 жовтня 1977 р. – прийняття нової Конституції СРСР.

20 квітня 1978 р. – прийняття нової Конституції УРСР, яка закріплювала підлегле становище УРСР, чимало її статей мали декларативний характер і не відповідали реаліям суспільного життя.

Дисидентський рух

Форми діяльності дисидентів:

Створення підпільних і легальних груп та організацій; розповсюдження нелегальних видань («самвидав»); порушення національної проблеми на різних наукових конференціях; організація Шевченківських свят, вечорів пам’яті Лесі України, Івана Франка тощо; створення гуртків вивчення вітчизняної історії, клубів творчої молоді; організація мітингів протесту, демонстрацій, пікетувань; надсилання письмових заяв («відкритих листів») до вищих органів влади в СРСР та УРСР, до міжнародних організацій.

Форми репресій проти дисидентів:

Залякування (спеціальні «бесіди» в органах КДБ, організація різноманітних «кампаній» у пресі); застосування адміністративних санкцій (догани, звільнення з роботи); арешти та ув’язнення; ізоляція у психічних лікарнях.

Видатні представники українського дисидентського руху:

М.Горинь, В.Марченко, В.Стус, Л.Лук’яненко, В.Чорновіл, М.Руденко, І.Світличний, С. Хмара, В.Лісови

Правозахисне дисидентство, репрезентоване Українською Гельсінською Групою (УГГ), тобто групою сприяння виконанню Гельсінських угод щодо прав людини, які були підписані СРСР 1975 р.

УГГ була утворена в листопаді 1976 р. в Києві. Її очолив письменник М. Руденко.

Завдання: ознайомлювати українське суспільство з Декларацією прав людини ООН, збирати докази порушення владою прав людини, національних прав в Україні, домагатися безпосереднього контакту України з іншими країнами, акредитації в республіці представників закордонної преси, вільного обміну інформацією та ідеями.

Майже три чверті Української Гельсінської групи отримали терміни ув’язнення від 10 до 15 років. Решті дозволено було емігрувати.

Репресії влади проти українського дисидентського руху

У вересні 1965 р. Україною прокотилася перша хвиля арештів проти дисидентів.

4 вересня 1965 р. було влаштовано маніфестацію проти репресій у Київському кінотеатрі «Україна». У цій акції брали участь І. Дзюба, В. Стус, В. Чорновіл та ін.

У грудні 1965 p. І. Дзюба надіслав лист на ім’я першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста та Голови Ради Міністрів УРСР В. Щербицького з протестом проти арештів, до якого додав роботу «Інтернаціоналізм чи русифікація?».

Дії влади зумовили публікацію за кордоном 1967 р. документальної збірки В.Чорновола «Лихо з розуму». В.Чорновола було засуджено.

Навесні 1968 р. 139 українських діячів науки, літератури та мистецтва звернулися з листом до влади, у якому висловлювали рішучий протест проти арештів та утисків української культури.

У 1970 р. починається нова хвиля репресій, яка набирає особливої сили на початку 1972 р.

У цей час заарештовані Є.Сверстюк, І.Світличний, В.Чорновіл, І.Дзюба, В.Стус (помер у в’язниці 1985 р.) ін.

Розвиток культури. Посилення русифікації

Освіта 1972 р. – перехід до загальнообов’язкової середньої освіти.

70-ті рр. — поширення поетичного кіно.

error: Content is protected !!