Тема 7. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Відновлення української православної церкви

У 1620 р. ієрусалимський патріарх Феофан висвятив на православного митрополита Іова Борецького. Ця подія вважається відновленням православної церковної ієрархії в Україні.

Наступний православний український митрополит Петро Могила домігся у 1632 р. офіційного визнання православ’я польським королем.

Польський сейм видав у 1632 р. «Статті для заспокоєння руського народу», у яких зазначалося про відновлення православ’я.

Гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного

Підтримував православну церкву (у 1620 р. запорожці вступили до Київського братстваі).

Очолював морські походи козаків проти татар і турків.

У 1618 р. козацьке військо разом з поляками здійснило похід на Москву, у результаті якого Чернігівські землі були приєднані до Речі Посполитої.

У 1621 р. козацьке військо П. Конашевича-Сагайдачного зупинило турецький наступ на Польщу в Хотинській битві. Період гетьманування П.Конашевича-Сагайдачного називають добою героїчних походів козаків проти татар та турків.

Козацькі повстання проти польського панування у 20-30-х рр. XVII ст.

1625 р. Марко Жмайло підняв повстання, яке продовжив Михайло Дорошенко. У результаті була підписана Куруківська угода, за якою реєстр збільшувався до 6000 козаків.

1630 р. очолив повстання Тарас Федорович (Трясило). У результаті – Переяславська угода 1630 р. (реєстр – 8000 козаків).

1635 р. Іван Сулима зруйнував Фортеюі Кодак

1637 – 1638 рр. хвиля повстань на чолі з Павлом Бутом (Павлюком), Дмитром Гунею та Яковим Острянином (Остряницею). Поразка повстанців.

У 1638 р. польський сейм затвердив «Ординації Війська Запорізького», що значно обмежували права та привілеї козаків.

Культурне життя

У 1632 р. Петро Могила об’єднує Київську братську школу та лаврську школу й засновує Києво-Могилянську колегію (Києво-братський колегіум), яка у 1701 р. отримала статус академії.

error: Content is protected !!