Відповіді до тестів з історії України

Тест 18. Ліквідація Гетьманщини
Тест 17. Українські землі наприкінці ХVII – на початку ХVIIІ ст.
Тест 16. “Руїна” (1657 (1663) – 1687 рр.)
Тест 15. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в сер. ХVII ст.
Тест 14. Українське козацтво в першій половині XVII ст.
Тест 13. Виникнення українського козацтва
Тест 12. Культура України в другій половині ХIV – першій половині ХVII ст.
Тест 11. Становище православної церкви в Україні в ХVI – XVII ст. Берестейська унія
Тест 10. Люблінська унія. Соціально-економічний устрій України в ХVI – XVII ст.

Тест 9. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.

Тест 8. Культура Київської Русі
Тест 7. Політичний устрій і соціально-економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у ІХ-ХIV ст.
Тест 6. Галицько-Волинське князівство
Тест 5. Київська Русь за часів роздробленості

Тест 4. Розквіт Київської Русі
Тест 3. Виникнення Київської Русі
Тест 2. Слов’яни на території України
Тест 1. Давня історія України