Всесвітня історія. Тема 1. Життя людей за первісних часів

Попередні поняття для засвоєння: 

Антропогенез – процес виникнення і формування фізичного типу людини, первісного розвитку її трудової діяльності, мови та суспільних відносин.

Археологія – наука, що досліджує речові пам’ятки історії.

Археологічна культура – сукупність історичних джерел, що належать до одного часу, знаходяться на одній території і мають місцеві особливості, подібність.

Хронологія – часова послідовність історичних подій.

Піктографія – вид письма, що передає зміст повідомлень за допомогою малюнків.

Матріархат – форма суспільного устрою, яка характерна для раннього первісного ладу і характеризується панівним становищем у родині жінки та наслідуванням майна за материнською лінією.

Патріархат – це період родового ладу, для якого характерна панівна роль чоловіка в господарстві, суспільстві та родині.

Ремесло — дрібне виробництво за допомогою примітивного знаряддя праці для задоволення широких побутових потреб.

Збиральництво – одна з найстаріших форм господарської діяльності людини, що полягає у збиранні для поживи та інших потреб дикорослих коренів, плодів, ягід, меду, молюсків, комах та інших продуктів.

 ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ
(ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ)

1.Австралопітеки(південні мавпи) – пращури людини, які з’явилися близько 3 млн. р. тому. Найдавнішим австралопітеком з відомих на сьогодні є Люсі, знайдена археологами у 1974 р. у Східній Африці. Час її існування датують приблизно 3,7 млн. років тому. Цікаво, що назву ця самка-австралопітек отримала від назви пісні “Люсі у смарагдовому небі” гурту Бітлз, яку слухали археологи ввечері, святкуючи з приводу рідкісної знахідки.

 2.HomoHabilis(людина вміла) – з’являється близько 2 млн. р. тому. Це перша істота, яка навчилася виготовляти знаряддя праці.

 3.Homoerectusабо Пітекантроп(Людина випрямлена або мавполюдина (з грец.)) – з’являється близько 1,5 млн. р. тому. Відома стоянка пітекантропів знайдена в печері Чжоу-коу-дянь у Китаї (датується приблизно 800 тис. років тому назад). У цій печері знайдені залишки вогнища, висота попелу якого сягала 6 м. Це свідчить про те, що вогнище тут горіло без перерви багато тисяч років поспіль. Також одна із найвідоміших стоянок пітекантропів знайдена на о. Ява, що в Індонезії.

 4.Неандертальці або палеоантропи (Давні люди) – з’являються приблизно 150 тис. р. тому назад. Час їхнього виникнення співпадає із початком льодовикового періоду на землі, який тривав від 150 тис. років тому до 10 тисячоліття до нашої ери. (До епохи мезоліту).

 5.Кроманьйонці або Homosapiens (Людина розумна)– з’являються близько 35 тис. р. тому. Це людина сучасного антропологічного типу. Вважається, що цим закінчується процес антропогенезу. Слід зауважити, що кроманьйонці та неандертальці ще протягом 15 тис. років співіснували разом, борючись за виживання. Залишки найбільш пізнього неандертальця, знайденого у світі, датуються періодом, який був 25-24 тисячі років назад.

 ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Періодизація історії первісного суспільства побудована за принципом зміни матеріалу, з якого виготовлялись знаряддя праці.. Слід зауважити, що будь-яка періодизація є умовною, адже зміни та розвиток у різних кутках землі відбувся не з однаковою швидкістю. Але загальноприйнятою періодизацією для історії первісного суспільства вважають наступну:

1. Кам’яний вік
2. Бронзовий вік
3. Залізний вік

1.Кам’яний вік – найдовший культурно-історичний період у розвитку людства, коли основні знаряддя праці виготовлялися переважно з каменю, кістки та дерева. Тривав від появи першої людини (близько 2 млн. р. тому) до віку обробки металів (4 тис. р. до н.е.). Умовно вчені кам’яний вік поділяють на палеоліт, мезоліт, неоліт та енеоліт.

 – Палеоліт (Давньокам’яний вік) – 2,5 млн. років тому – 10 тис. до н. е.

Палеоліт характеризується процесом виникнення та формування фізичного типу людини (антропогенез); появою перших знарядь праці та їх вдосконаленням; виникненням мови та основ духовної культури; опануванням вогню тощо.

Перше знаряддя праці первісних людей – кам’яне рубило.

Перші люди вели привласнююче господарство.

 Привласнююче господарство (привласнювали дари природи) – збиральництво, мисливство.

 – Мезоліт (Середньокам’яний вік) – 10 тис. р. до н. е. – 7-5 тис. р. до н. е.

Закінчується льодовиковий період, що призводить до зникнення великих тварин і появу більш дрібніших: кабан, вовк, лисиця, бобер…). Це зумовило мисливську кризу.

Мисливська криза – пошук нових способів полювання.

Мисливська криза була подолана з винайденням першої стрілецької зброї лука та стріл.

Знаряддя праці часів мезоліту: лук та стріли, гачки для рибалки, мікроліти (дрібні знаряддя праці з каменю), долото, сокира, тесло, ножі, списи, гарпуни.

Залишається привласнююче господарство,зростає роль рибальства.

За доби мезоліту починається приручення диких тварин. Перша прирученою твариною була собака.

 Зростає роль парної сім’ї.

 – Неоліт (Новокам’яний вік) – 7-5 тис. до н. р. – 4 тис. до н. е.

За часів неоліту відбувається неолітична революція.

Неолітична революція – перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого.

Відтворююче господарство – землеробство, скотарство.

Риси неолітичної революції:

– Винайдення і поширення якісно нових способів виготовлення знарядь праці (шліфування, пиляння, свердління).
– Виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних продуктів (гончарство, керамічний посуд, прядіння, ткацтво, винайдення першого маленького колеса для прядіння).
– Перехід до осілого способу життя.
– Активне формування стад свійських тварин, використання їх як тяглової сили (бики, свині, кози, вівці).
– Зрушення у демографічній сфері (збільшення кількості населення). 

– Енеоліт (міднокам’яний вік) – 4 тис. до н. е. – сер. 3 тис. до н. е.

З’являються знаряддя праці, вироблені з міді.

2.Бронзовий вік – кінець 3 тис. до н. е. – поч. 1 тис. до н. е.

Характеризується появою знарядь праці зі штучного металу – бронзи (сплаву олова та міді).

3.Залізний вік – починається з І тис. до н. е.

Характеризується поширенням виробів із заліза. Останній період давньої історії.

 ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ

Первісне стадо – перша суспільна форма об’єднання людей (група із 30-40 осіб).

Рід – об’єднання кровних родичів. Родовід вівся за материнською лінією.

Родова община – община кровних родичів, які проживали спільно і разом вели господарство.

Екзогамія – заборона вступати в шлюб усередині роду.

Плем’я –об’єднання багатьох родів.

Фратрія – підрозділ плем’я, який складався з декількох родів.

Сусідська община — територіальна спільність людей, які не пов’язані родинними зв’язками, але займають певну обмежену територію колективно оброблюваних земель.

 ДУХОВНА КУЛЬТУРА І ФОРМИ ВІРУВАННЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ

Язичництво – поклоніння силам природи.

Тотемізм – віра в спільного для конкретного роду (племені) предка (тварини, рослини)

Анімізм– віра в існування душі та духів, які керують матеріальним світом.

Фетишизм – поклоніння предметам неживої природи, віра в надприродні властивості матеріальних речей.

Магія– віра у вміння людини шляхом звернення до надприродного світу керувати світом людей та природи.

Ініціація – обряди в родовому суспільстві, що пов’язані з переходом юнаків та дівчат у категорію дорослих чоловіків та жінок.

Характерні риси духовної культури первісної людини:

–  Розвиток мови та абстрактного мислення.
–  Розширюються практичні галузі знань: медицина (лікування переломів, укусів, хвороб), математика (рахування, вимірювання відстані, часу), астрономія тощо.
–  Використання піктограм.
–  Розвиток образотворчого мистецтва (зображення тварин, людей, рослин, наскальні малюнки). У неоліті та енеоліті поширилося декоративне оздоблення ужиткових речей (одягу, кераміки, зброї).
–  Зародження архітектури, музики, танців тощо.
–  Відомі пам’ятки первісного мистецтва: малюнки в печерах Ласко (Франція) та Альтаміра (Іспанія).