Всесвітня історія. Тест 1. Вступ до історії

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1. Яка подія умовно символізує кінець періоду стародавнього світу і говорить про початок епохи середньовіччя:
А) Винайдення заліза
Б) Початок Першої Світової Війни
В) Падіння Західної Римської імперії
Г) Відкриття Америки

2.Яка подія умовно символізує початок новітньої історії людства:
А) Відкриття Америки
Б) Скликання Довгого парламенту в Англії
В) Початок Реформації в Європі
Г) Початок Першої Світової війни

3.Яка подія стала приводом до поділу історії людства на періоди «ДО НАШОЇ ЕРИ» та «НАШОЇ ЕРИ»:
А) Винайдення заліза
Б) Народження Ісуса Христа
В) Винайдення колеса
Г) Перехід до відтворювальних форм ведення господарства

4.До усних історичних джерел належать:
А) Щоденники, акти, мемуари, листи, літописи, хроніки тощо
Б) Предмети матеріальної культури (зброя, знаряддя праці, залишки жител тощо)
В) Пісні, легенди, перекази, казки тощо
Г) Назви населених пунктів, річок, гір тощо

5.До археологічних пам’яток належать:
А) Матеріальні залишки існування людини, а також зміни природи, пов’язані із антропогенним впливом
Б) Фотокартки, платівки, кіноленти
В) Міфи, легенди, казки тощо
Г) Листи, мемуари, літописи тощо

6.Археологічна культура це:
А) Людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (свдомість)
Б) Сукупність археологічних пам’яток певної території і часу, що мають своєрідні місцеві особливості
В) Система моральних цінностей, а також сукупність розумових надбань та досвіду як окремої людини, так і цілого людства, що відображається у формі суспільних цінностей (кожного суспільства кожної епохи), фольклора, витворів мистецтва, літератури, надбань філософії тощо
Г) Одна з форм суспільної свідомості

7.Релігія це:
А) Віра в існування надприродних сил
Б) Одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів
В) Сукупність усіх матеріальних цінностей створених певною культурою, її уречевлена складова
Г) Система моральних цінностей, а також сукупність розумових надбань та досвіду як окремої людини, так і цілого людства, що відображається у формі суспільних цінностей (кожного суспільства кожної епохи), фольклора, витворів мистецтва, літератури, надбань філософії тощо

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

8.Встановіть відповідність між поняттями та їх визначенням:
А) Матеріальна культура
Б) Духовна культура
В) Мистецтво
Г) Цивілізація
1. Людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (свдомість)
2. Сукупність усіх матеріальних цінностей створених певною культурою, її уречевлена складова. Оскільки для різних суспільств характерні різні культури, то відповідно до рівня узагальнення розглядають матеріальну культуру людства, окремого народу і тому подібне
3. Одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображаєдійсністьу конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів
4. Система моральних цінностей, а також сукупність розумових надбань та досвіду як окремої людини, так і цілого людства, що відображається у формі суспільних цінностей (кожного суспільства кожної епохи), фольклора, витворів мистецтва, літератури, надбань філософії тощо