Всесвітня історія. Тест 3. Давній Єгипет

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1. Верховними правителями і втіленням божественної сили у Давньому Єгипті були — __ :
А) старійшини
Б) номархи
В) жерці
Г) фараони

2. Сфінкс — це __ :
А) статуя коня з головою фараона
Б) єгипетський бог вогню
В) статуя лева з головою фараона
Г) єгипетський бог дощу

3. Коли в Єгипті правив фараон Аменхотеп ІV?
А) XIV ст. до н. е.
Б) XII ст. до н. е.
В) VI ст. до н. е.
Г) III ст. до н. е.

4. Коли гіксосів було вигнано з Єгипту?
А) 1989 р. до н. е.
Б) 1580 р. до н. е.
В) 1677 р. до н. е.
Г) 1867 р до н. е.

5. Південне царство у Єгипті було розташоване в:
А) горах півдня країни
Б) дельті Нілу
В) пустелі півдня країни
Г) районі узбережжя Червоного моря

6. Назвіть ім’я єгипетського фараона, який уславився як найхоробріший цар-воїн у битві з хеттами поблизу Кадеша:
А) Тутмос І
Б) Яхмос І
В) Аменхотеп ІV
Г) Рамзес ІІ

7. Близько 100–150 років в Єгипті панували кочові племена, які прийшли з Малої Азії та Сирії:
А) нубійці
Б) євреї
В) гіксоси
Г) лівійці

8. Наслідком політики Тутмоса ІІІ було:
А) зменшення володінь Єгипту
Б) завоювання Палестини й Сирії
В) завоювання Нубії та Ассирії
Г) посилення влади жреців

9. Ім’я фараона Тутанхамона стало найбільш відомим у світі через те, що:
А) його усипальниця залишилася не пограбованою до ХХ ст. н. е.
Б) він був славетним фараоном-будівничим
В) Давній Єгипет за часів його правління досяг найвищого розквіту
Г) він був славетним фараоном-воїном

10. У період розквіту Єгипет підкорив:
А) Ассирію, Вавилон, Фінікію, Нубію
Б) Лівію, Нубію, Сирію, Фінікію, Палестину
В) Лівію, Нубію, Персію, Фінікію
Г) Палестину, Сирію, Халдейську державу, Індію

11. Я к називається найбільша піраміда давнього Єгипту?
А) Хефрена
Б) Джосера
В) Хеопса
Г) Сахура

12. Що стало основною метою проведення релігійної реформи єгипетським фараоном Ехнатоном IV?
А) Заборонити поклоніння богу Атону
Б) відновити старі релігійні обряди
В) зменшити владу жерців у державі
Г) відновити шанування богу Амона-Ра

13. Коли відбулося об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту?
А) У III тис. до н. е.
Б) IV тис. до н. е.
В) V тис. до н. е.
Г) VI тис. до н. е.

14. Хто з фараонів прославився тим, що в XVI cт. до н. е. знищив панування гіксосів та вдерся до Палестини і Сирії?
А) Хоремхеб ІІ
Б) Рамзес І
В) Сеті II
Г) Яхмос І

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

15. Встановіть відповідність між термінами та їх значеннями:

1. архітектурна форма, символізувала сонячні промені
2. знак, схематизований малюнок, що позначав цілі слова та поняття
3. ділянка пустелі, вкрита рослинністю
4. труна, невелика гробниця
А) саркофаг
Б) обеліск
В) дельта
Г) ієрогліф
Д) оаза

16. Установіть відповідність між правителями Єгипту та їх діяльністю:
1. засновник першої династії єгипетських царів і першої загальнодержавної столиці, яка мала назву — Хет-ка-Птах (грец. Мемфіс)
2. виступив проти грізного суперника — Хеттського царства. Спорудив багато храмів
3. очолив повстання міста Фів проти загарбників-гіксосів, унаслідок чого їх було вигнано з країни
4. провів релігійну реформу: запровадив поклоніння єдиному богові Атону і назвав себе сином нового бога
А) Джосер
Б) Рамзес ІІ
В) Аменхотеп ІV
Г) Міна
Д) Яхмос І

17. Установіть відповідність між термінам та визначеннями:
1. Ієрогліф
2. Фараон
3. Папірус
4. Ном
А) Адміністративна одиниця
Б) Матеріал для письма, виготовлений з тростини
В) Збірка етичних правил
Г) Знак-малюнок для позначення слова чи складу
Д) Правитель Єгипту

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

18. Розташуйте правителів Давнього Єгипту в порядку їх перебування при владі:
А) Аменхотеп ІV
Б) Тутанхамон
В) Хатшепсут
Г) Рамзес ІІ

19. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А.)Утворення Єгипетської держави
Б) Воєнні походи Тутмоса ІІІ
В) Релігійна реформа Ехнатона
Г) Вторгнення гіксосів

20. Розташуйте правителів Давнього Єгипту у тій послідовності, як вони перебували при владі.
А) Аменхотеп ІV
Б) Тутанхамон
В) Хатшепсут
Г) Рамзес ІІ