Всесвітня історія. Тест 4. Передня Азія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Як називаються храми Дворіччя у вигляді багатоярусних східчастих споруд?
А) піраміди
Б) зодіаки
В) зіккурати
Г) бабілу

2.Що означає термін «зороастризм»?
А) релігія персів, що проповідувала боротьбу добра і зла, у якій беруть участь і люди
Б) релігія персів, що проповідувала поклоніння зорям
В) уявлення халдеїв про будову Всесвіту
Г) наука ассирійців про військову тактику та стратегію

3.Коли амореями було створено державу зі столицею у місті Вавилон?
А) близько 1980 р. до н. е.
Б) близько 1350 р. до н. е.
В) близько 1894 р. до н. е.
Г) близько 1764 р. до н. е.

4.На місці якої держави виник Вавилон?
А) Елам
Б) Ассирія
В) Сирія
Г) Шумер

5.Великим царем-реформатором у Персії, що збудував місто Персеполь, був:
А) Дарій І
Б) Кір ІІ
В) Камбіз ІІ
Г) Ксеркс

6.В ІХ ст. до н. е. вихідцями із Тіра у Північній Африці була заснована найбільш відома фінікійська колонія:
А) Сидон
Б) Бібл
В) Карфаген
Г) Алеппо

7.Цар Хаммурапі уславився тим, що:
А) запровадив новий пантеон богів
Б) зрівняв у правах жінок і чоловіків
В) створив перші писані закони
Г) зруйнував державу

8.Як називається збірник давніх текстів, який визнають в іудаїзмі та християнстві як Святе Письмо?
А) Веди
Б) Коран
В) Біблія
Г) Рігведа

9.Процес заселення та освоєння вільних територій.
А) урбанізація
Б) колонізація
В) полонізація
Г) централізація 

10.Як називається перша система письма, винайдена людством, якою користувалися жителі давньої Месопотамії?
А) клинопис
Б) піктограма
В) графема
Г) ієрогліфи

11.Збірна назва фольклорних творів різних жанрів, у яких у гіперболізованій формі відображено волю, завзяття народу в боротьбі проти ворогів, зла, гноблення.
А) легенда
Б) епос
В) переказ
Г) байка

12.Одна зі стародавніх етнічних релігій давніх юдеїв, що проживали на території сучасної держави Ізраїль.
А) індуїзм
Б) синтоїзм
В) іудаїзм
Г) даосизм

13.Нововавилонське (Халдейське царство) було утворено:
А) ІV ст. до н. е.
Б) V ст. до н. е.
В) VІІ ст. до н. е.
Г) ХІ ст. до н. е.

14.Які держави були підкорені перським царем Кіром ІІ?
А)Македонія, Ізраїль
Б)Вавилон, Мідія, Урарту
В)Єгипет, Мідія
Г)Фінікія, Ассирія

15.Назвіть ім’я царя, який з 605 по 562 рр. до н. е. правив Нововавилонським царством.
А) Набопаласар
Б) Тіглатпаласар III
В) Амель-Мардук
Г) Навуходоносор II

16.Назвіть найвизначнішу пам’ятку культури Вавилону, яку ще вважають одним із семи чудес світу.
А) Колос Родоський
Б) храм Артеміди
В) Александрійський маяк
Г) висячі сади Семіраміди

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

17.Установіть відповідність між правителями та їх країнами.
1. Кір ІІ
2. Навуходоносор ІІ
3. Давид
4. Саргон
А) Ассирія
Б) Ізраїльско-Іудейське царство
В) Шумеро-Аккадська держава
Г) Халдейьске царство
Д) Персія

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

18.Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А)Виникнення зороастризму
Б)Заснування перших шумерських міст-держав
В)Правління Таглатапаласара ІІІ
Г)Заснування Біблу