Всесвітня історія. Тест 5. Давня Індія та Китай

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1. Як звали царя, якому вдалося взяти під контроль майже всю територію Індії?
А) Чандрагупта
Б) Ашока
В) Гаутама
Г) Таксіл

2. Який імператор розпочав будівництво Великої Китайської стіни?
А) Лю Бан
Б) Цінь Ші Хуанді
В) Чжан Цяо
Г) Шунь

3. Керівником  повстання  «жовтих  пов’язок»  184–204  рр.  н.  е. був:
А) Тай Пін
Б) Цянь Дао
В) Чжан Цзяо
Г) Фу Сі

4. Найбільшою заслугою царя Ашоки, як вважають самі індуси, було те, що він…:
А) здійснив похід на Ассирію
Б) визнав буддизм державною релігією
В) переміг свого попередника Чандрагупту
Г) придушив повстання військових

5. Які наслідки мало повстання 207–206 рр., очолюване Лю Баном?
А) підкорення Кореї та В’єтнаму
Б) заснування нової імперії Хань
В) розгром повстанців та загибель Лю Бана
Г) проголошення незалежності царства Чу

6. Назву якої ріки в Китаї перекладають як «Жовта ріка»?
А) Меконг
Б) Янцзи
В) Сіцзли
Г) Хуанхе

7. Яку назву мало стародавнє поселення на річці Інд?
А) Паталіпутра
Б) Мохенджо­Даро
В) Аджанта
Г) Венгі

8. Коли династія Цінь прийшла до влади в Китаї?
А) 221 р. до н. е.
Б) 316 р. до н. е.
В) 196 р. до н. е.
Г) 400 р до н. е.

9. Початок правління династії Маур’їв в Індії датовано:
А) І ст. до н. е.
Б) V ст. до н. е.
В) VIII ст. до н. е.
Г) IV ст. до н. е.

10. Як називався індійський цар, верховний розпорядник всієї землі?
А) Брахман
Б) Аватар
В) Шудра
Г) Раджа

11. Велику Китайську стіну було побудовано для захисту від:
А) Аріїв
Б) Індійців
В) Хуннів
Г) Персів

12. Упорядкування індійського законодавства відбулося за правління
А) Чандрагупти
Б) Ашоки
В) Пандавів
Г) Олександра Македонського

13. Єдина система мір і ваги була впроваджена в Китаї:
А) Конфуцієм
Б) Лао-цзи
В) Лю Баном
Г) Цинь Ши Хуанді

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

14) Установіть відповідність між роками і подіями:
1.  виникнення Перської держави
2.  прихід до влади в Китаї Цінь Шіхуанді
3.  повстання в Індії, зруйнування побудованих греками міст
4.  зруйнування столиці Ассирії — м. Ніневії
А) 612 р. до н. е.
Б) 322 р. до н. е.
В) 550 р. до н. е.
Г) 522 р. до н. е.
Д) 221 р. до н. е.

15. Встановіть відповідність між датами та історичними фактами:
1. Цар Ассирії Саргон ІІ зруйнував Ізраїльське царство
2.  Племена індо­арійців прийшли на землі Індії з Ірану
3.  Китай поділено на три царства
4. Початок правління царя Хаммурапі
А) 1792 р. до н. е.
Б) 722 р. до н. е.
В) 612 р. до н. е.
Г) близько 1500 р. до н. е
Д) 220 р.

16. Установіть причинно­наслідкові зв’язки:
1. За його правління в країні утвердився буддизм, свою імперію розділив на п’ять областей
2. У країні введено «укази про справедливість», складено перший відомий в історії збірник законів
3. У країні панувала атмосфера терору  і страху, було страчено 460 учених, що не поділяли погляди імператора
4. Політика цього правителя призвела до найбільшої слави та могутності власного царства, процвітання будівництва
А) «Золотий вік» царя Соломона
Б) правління Цінь Ші­хуанді
В)  правління Хаммураппі
Г) правління Дарія І
Д) правління Ашоки

17. Установіть відповідність між країнами та назвами річок, які протікають їх територією:
1. Вавилон
2. Ізраїльсько­Іудейське  царство
3. Індія
4. Китай
А)  Йордан
Б) Ерот
В) Янцзи
Г) Ганг
Д) Євфрат

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

18. Установіть хронологічну послідовність:
А) утворення імперії Цінь
Б) утворення Ізраїльсько­Іудейського царства
В) виникнення Перської держави
Г) похід Александра Македонського на Індію

19. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А) початок Хараппської цивілізації
Б) будівництво Великої Китайської стіни
В) повстання «жовтих пов’язок»
Г) піднесення Магадхи