Всесвітня історія. Тест 6. Давня Греція

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 1.Влада представників знатних заможних родин називається:
А) Демократією

Б) Аристократією
В) Тиранією
Г) Монархією 

2. Коли було створено Перший Афінський морський союз?
А)  502 р. до н. е.

Б)  454 р. до н. е.
В) 82 р. до н. е.
Г) 307 р. до н. е. 

3. Назвіть дату Саламінської битви:
А)  480 р. до н. е.

Б)  431 р. до н. е.
В)  503 р. до н. е.
Г)  311 р. до н. е. 

4. Перші Олімпійські ігри відбулися:
А) 602 р. до н. е.

Б) 776 р. до н. е.
В) 812 р. до н. е.
Г) 975 р. до н. е. 

5. Назвіть найбільший острів Греції, де, за легендою, правив мудрий цар Мінос:
А) Керкіра

Б) Самос
В) Крит
Г) Родос 

6. Яке  з  наведених  грецьких  міст  не  знаходиться  на  півострові Пелопоннес?
А) Мікени

Б) Пілос
В) Спарта
Г) Фіви 

7. Яке з наведених грецьких міст­колоній знаходилася на Чорноморському узбережжі?
А) Сиракузи

Б) Галікарнас
В)  Пантікапей
Г) Массілія 

8. Назвіть ім’я автора епічних поем «Іліада» та «Одіссея»:
А) Евклід

Б) Гомер
В) Діоген
Г) Епікур 

9. З чиїм ім’ям пов’язують витоки афінської демократії?
А)  Плутарха

Б)  Пісістрата
В) Солона
Г) Одіссея 

10. Хто очолив 300 спартанців у битві при Фермопілах?
А) Ахілл

Б) Леонід
В) Перікл
Г) Геракліт 

11. Назвіть ім’я грецького вченого, якого назвали «батьком історії»?
А)  Геродот

Б)  Піфагор
В) Демокріт
Г) Гесіод 

12. У 449 р. до н.е. було підписано мирний договір між греками і —:
А) фракійцями

Б)  скіфами
В)  персами
Г) іллірійцями 

13. Яка подія сталася в історії Греції 449 р. до н. е.?
А) Завершення Троянської війни

Б) Марафонська битва
В) греки перемогли у війні з персами
Г) завоювання більшої частини грецької території римлянами 

14. Назва якого міста, заснованого вихідцями з Мілета у VІ ст. до н. е., у перекладі означає «щаслива»?
А) Ольвія

Б) Смірна
В) Менака
Г) Халкіда 

15. Наслідком збройного походу 1250 р. до н. е. царя Агамемнона було(­а):
А) здобуття перемоги над скіфами

Б) поразка Македонії
В) зруйнування Трої
Г) приєднання Фессалії 

16. Причиною занепаду ахейської цивілізації було:
А) вторгнення скіфів

Б) укладання ряду невигідних договорів з Македонією
В) протистояння з мінойською цивілізацією
Г) вторгнення дорійців 

17. Результатом Саламінської битви була перемога:
А) персів

Б) греків
В) фінікійців
Г) македонців 

18. Результат битви Александра Македонського з індійським царем Пором.
А) поразка військ Александра Македонського

Б) взяття Пора в полон
В) смертельне поранення Олександра Македонського
Г) перемога військ Пора 

19. Політичний режим у державі, за яким влада в країні належить народові.
А) демократія

Б) анархія
В) тиранія
Г) монархія 

20. Особлива форма соціально­економічної та політичної організації грецького суспільства:
А) Акрополь

Б) Метрополія
В) Поліс
Г) Колонія 

21. Назвіть хронологічні межі Великої грецької колонізації:
А) ХІ–VIІІ cт. до н. е

Б) VIII–VI cт. до н. е
В) VI–ІІI cт. до н. е.
Г) III–I cт. до н. е. 

22. Хто з давньогрецьких вчених­енциклопедистів, філософів був засновником класичної (формальної) логіки?
А) Аристотель

Б) Сократ
В) Піфагор
Г)Парменід 

23. Що не було причиною греко­перських війн 500–449 рр. до н. е.?
А) загарбницька політика Македонії

Б)  витіснення македонськими грошима «дарика» з торгового обігу
В) повстання іллірійців та трибалів
Г) втручання Персії в життя грецьких держав 

24. Давньогрецькі боги «мешкали»:
А) на горі Олімп

Б) у Мікенах
В) у Лабіринті
Г) у Трої 

25. Палаци Кноссу були прикрашені:
А) мозаїкою

Б) скульптурами
В) фресками
Г) вітражами 

26. Проаналізуйте наведені твердження і вкажіть правильне:
А) троянська війна знайшла відображення в поемі Гомера «Іліада»

Б) провідним містом Ахейської Греції був Тиринф
В) у Греції було поширене поливне землеробство
Г) Дорійці панували в Середземноморському басейні

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

27. Установіть відповідність між особами та їх професіям:
1. скульптор

2. трагік
3. поет
4. політик
А) Солон
Б)  Гесіод
В)  еврипід
Г)  Платон
Д)  Фідій
 

28. Установіть відповідність між датами та історичними фактами:
1.Завершення греко­перської війни

2. битва македонян з персами біля міста Ісси
3. початок царювання Філіппа ІІ
4. Солон запровадив нові закони
А) 1200 р. до н. е.
Б) 594 р. до н. е.
В) 480 р. до н. е.
Г) 333 р. до н. е.
Д) 359 р. до н. е. 

29. Установіть відповідність між назвами грецьких богів і тих, кого вони уособлювали.
1. Зевс

2. Аполлон
3. Арес
4. Аїд
А)  бог вогню, покровитель ковальства
Б)  бог війни
В)  бог сонячного світла, бог­покровитель мистецтв
Г)  бог грому та блискавки, головний бог
Д)  бог підземного царства 

30. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:
1. Демос

2. Дорійці
3. «Іліада»
4. Мінотавр
А) палац у Кноссі
Б) грецькі племена, що витіснили ахейську культуру
В) міфічне чудовисько, що мешкало на Криті
Г) вільні селяни-общинники
Д) поема Гомера, присвячена Троянській війні 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

31. Установіть хронологічну послідовність:
А)  початок походу Александра Македонського до Індії

Б)  битва при Ґавґамелах
В)  виникнення Боспорського царства
Г) проведення перших Олімпійських ігор 

32. Установіть хронологічну послідовність подій Східного походу Александра Македонського:
А) завоювання Єгипту

Б) завоювання Персії
В)  завоювання Сирії, Фінікії та Палестини
Г)  завоювання частини Індії