Всесвітня історія. Тест 7. Давній Рим

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

1. Як у Римі називалися особисто вільні люди, які не володіли землею і не мали права обіймати державних посад?
А)  плебеї

Б)  патриції
В)  раби
Г)  консули 

2. Що означає термін «трибун»?
А) найвища державна посада в Римі

Б)  народні збори, що збиралися на Капітолійському пагорбі
В)  представник, обраний плебеями для захисту їхніх інтересів
Г)  представник, обраний патриціями для захисту їхніх інтересів 

3. Що позначав у Давньому Римі термін «тріумф»?
А) союз трьох політичних діячів

Б)  посаду в сенаті
В)  урочистий в’їзд до міста полководця з армією
Г)  статую в римському амфітеатрі 

4. Римляни називали карфагенян:
А) пунійцями

Б) сицилійцями
В) локринцями
Г) галлами 

5. Коли римляни вигнали останнього етруського царя Тарквінія Гордого?
А)  480 р. до н. е.

Б)  441 р. до н. е.
В)  603 р. до н. е.
Г)  509 р. до н. е 

6. Назвіть дату битви при Каннах:
А) 216 р. до н. е.

Б) 240 р. до н. е.
В) 303 р. до н. е.
Г) 210 р. до н. е. 

7. На якому острові знаходилося грецьке місто­колонія — Сіракузи?
А)  Сардинії

Б)  Корсиці
В)  Сицилії
Г)  Кіпрі

8. На якій річці розташований Рим?
А) Тибр

Б) Рубікон
В) По
Г) Арно 

9. В якому місті знаходиться амфітеатр Флавіїв — Колізей?
А)  Помпеї

Б)  Рим
В)  Неаполь
Г)  Медіолан 

10. Першим царем у Римі був:
А)  Тарквіній Гордий

Б)  Корнелій Сципіон
В)  Ромул
Г)  Рем 

11. Позначте  ім’я римського політика, що не входив до складу Першого тріумвірату:
А) Гней Помпей

Б)  Марк Красс
В)  Тіберій Гракх
Г)  Юлій Цезар 

12. У середині V ст. до н. е. у Римі було прийнято писані закони:
А) «10 таблиць»

Б) «12 таблиць»
В) «Право патриціїв»
Г) «Латинська правда» 

13. Яка подія сталася в історії Риму в 146 р. до н. е.?
А) напад Македонії на Рим

Б) римляни захопили і приєднали Грецію
В) приєднання до Риму Сицилії
Г) повстання Спартака 

14. У 133 р. до н. е. Тіберій Гракх виступив з проектом:
А)  військового закону

Б)  цивільного закону
В)  сімейного закону
Г)  земельного закону 

15. Кельтські племена, які оселилися в IV ст. до н. е. на півночі Апеннінського півострова, мали назву:
А) галли

Б)  скіфи
В) нумідійці
Г)  лузи танці

16. Результатом Першої Пунічної війни була перемога:
А)  пунійців

Б)  греків
В)  римлян
Г)  галлів 

17. Римська держава внаслідок завойовницьких воєн у ІІ ст. до н. е.:
А)  утратила більшу частину своїх земель

Б)  перетворилася на найсильнішу державу стародавнього світу
В)  вимушена була передати Македонії Сицилію
Г)  приєднала германські племена до своїх володінь 

18. Причиною Першої Пунічної війни була:
А)  боротьба за територію між Карфагеном і Римом

Б)  суперечки  на  ґрунті  особистої  ворожнечі  між  володарями  Риму і Карфагену
В)  повстання у римській провінції Македонія
Г)  боротьба за територію між Грецією і Римом 

19. Назвіть форму правління в римській імперії за часів Діоклетіана:
А)  республіка

Б)  олігархія
В)  монархія
Г)  тетрархія 

20. Найвища державна рада у Давньому Римі:
А) сейм

Б) конгрес
В) сенат
Г) парламент 

21. Громадянські війни в Римі тривали протягом:
А) 123–113 р. до н. е. 

Б) 82–79 р. до н. е.
В) 49–30 рр. до н. е.
Г) 30–19 рр. до н. е 

22. Якого року був укладений Міланський едикт?
А) 290 р.

Б) 313 р.
В) 336 р.
Г) 390 р. 

23. Коли готи захопили рим?
А) 401 р.

Б) 410 р.
В) 450 р.
Г) 451 р. 

24. Назвіть дату остаточного падіння Західної римської імперії:
А) 433 р.

Б) 476 р.
В) 479 р.
Г) 490 р. 

25. Назвіть  ім’я  карфагенського  полководця,  заклятого  ворога риму, який брав участь у Другій Пунічній війні:
А) Ксантіпп

Б) Ганнібал
В) Геліогабал
Г) Агафокл 

26. Хто очолив повстання рабів проти римської республіки в 74–71 рр. до н. е?
А) Макрін

Б) Нерва
В) Траян
Г) Спартак 

27. Кому з римських імператорів належать слова: «Прийшов, побачив, переміг!»?
А) Цезарю

Б) Клавдію
В) Октавіану
Г) Адріану 

28. Перший  римський  імператор (з 27 до н. е.), засновник юліансько­клавдіанської династії:
А) Тиберій Клавдій Нерон

Б) Марк Аврелій Антонін
В) Тіт Флавій Веспасіан
Г) Октавіан Август 

29. У якій  провінції  римської  імперії  вперше  виникло  християнство?
А) Галлія

Б) Греція
В) Палестина
Г) Єгипт 

30. 313 р. римський імператор Констянтин видав закон про:
А)  скасування привілеїв сенаторів

Б)  переслідування перших християнських общин
В)  заміну срібних грошей золотою монетою
Г)   визнання християнської релігії 

31. Римська  держава  внаслідок  завойовницьких  воєн у ІІ  ст. до н. е.:
А)  утратила більшу частину своїх земель

Б) перетворилася  на  найсильнішу  державу  стародавнього світу
В)  вимушена була передати Македонії Сицилію
Г)  приєднала германські племена до своїх володінь 

32. Назвіть результати заколоту 96 р. в Римській імперії:
А)  до влади прийшов Нерон
Б)  був убитий останній імператор з династії Флавіїв
В)  повстала римська провінція Британія
Г)  був звільнений з полону імператор Клавдій 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

33. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1. Споруда для видовищ, де місця для глядачів оточують арену з усіх боків

2. привілейований стан суспільства, родова аристократія Давнього риму
3.  площа, на якій відбувалися загальні народні збори населення міста
4.  підвладні римлянам території
А) провінція
Б) плебеї
В) амфітеатр
Г) патриції
Д) форум 

34. Установіть відповідність між роками і подіями:
1.  Гай Гракх стає народним трибуном

2. початок Другої Пунічної війни
3. Македонія стає римською провінцією
4.  битва під містом Зама
А)  202 р. до н. е.
Б)148 р. до н. е.
В) 146 р. до н. е.
Г)123 р. до н. е.
Д) 218 р. до н. е. 

35. Установіть відповідність між роками та подіями:
1. завершення правління Діоклетіана

2.  прихід до влади Константина
3. падіння Західної римської імперії
4. спільний собор у м. Нікея єпископів Заходу і Сходу
А) 325 р.
Б ) 320 р.
В) 306 р.
Г) 476 р.
Д) 305 р.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

36. розташуйте прошарки римського населення відповідно до їхнього становища в суспільстві, починаючи з найнижчих:
А) патриції

Б)  плебеї
В) раби­гладіатори
Г)  консули 

37. Розташуйте імена правителів риму відповідно до часу їх перебування при владі:
А) Клавдій

Б) Нерва
В) Константин
Г) Марк Аврелій 

38. Установіть хронологічну послідовність:
А) Смерть Луція Корнелія Сулли

Б) повстання Спартака
В) утворення Першого тріумвірату
Г) перемога римлян над македонцями й перетворення Македонії на провінцію Риму 

39. Установіть хронологічну послідовність:
А) битва між флотом Октавіана та Антонія біля мису Акцій

Б) перемога Цезаря над понтійським царем
В) створення другого тріумвірату
Г) повстання Спартака 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

40. Позначте  прізвища політичних та військових діячів Риму, які увійшли до другого тріумвірату в 43 р. до н. е.:
1.  Гай Октавіан

2.  Марк Антоній
3.  Марк Лепід
4.  Гай Юлій Цезарь
5.  Гней Помпей
6.  Марк Красс 

41. Позначте   країни,  які увійшли до складу Західної римської імперії:
1. Єгипет

2. Іспанія
3. Греція
4. Галлія
5. Італія
6. Фракія