Всесвітня історія. Тест 9. Середньовічне суспільство

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1. Що означає термін «донжон»?
А) Глава єпархії

Б) мандрівний актор
В) старший син короля
Г) центральна вежа замку

2. Хто такий феодал?
А) Глава племені, військовий вождь

Б) особа, яка здійснювала богослужіння та церковні обряди
В) верховний правитель у королівській державі
Г) власник земельної ділянки, яку він отримував за службу

3. Об’єднання ремісників однієї чи близьких спеціальностей, що поширилися в містах Західної Європи, починаючи з XI–XII ст.
А) цех

Б) гільдія
В) латифундія
Г) фільварок

4. Назвіть центри торгівлі Середземномор’я у період Середньовіччя:
А) Амстердам, Мідделбург

Б) Венеція та Генуя
В) Брюгге, Брюсселя
Г) Константинополь, Адріанополь

5. На які стани за теорією А. Лаонського, поділяється середньовічне суспільство?
А) «ті, що керують» – імператори і царі, «ті, що воюють» – рицарі й «ті, що працюють» – селяни

Б) «ті, що моляться» – священики і ченці, «ті, що воюють» рицарі й «ті, що працюють» – селяни
В) «ті, що моляться» – священики і ченці, «ті, що воюють» – рицарі й «ті, що грабують» – барони, віконти
Г) «ті, що моляться» — священики  і ченці, «ті, що відпочивають» — герцоги, маркізи, графи, «ті, що працюють» – селяни

6. Позначте ім’я французького короля, із яким пов’язане скликання Генеральних штатів:
А) Філіпп ІІ Август

Б) Людовік ХІ
В) Філіпп ІV Красивий
Г) Людовік ІХ Святий

7. Позначте назву органу станово­представницької монархії, що походить від французького слова «говорити»:
А) Диван

Б) Велика рада Венеції
В) Генеральні штати
Г) парламент

8. Головним завданням представницьких органів у європейських державах було:
А) прийняття законів

Б) затвердження податків
В) затвердження державного бюджету
Г) ухвалення міжнародних договорів

9. Головною метою комунальних рухів у Західній Європі було:
А) збільшення міських податків

Б) здобуття міського самоврядування
В) перевибори магістрату
Г) участь у представницьких органах

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

10. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:
А) магістрат

Б) віллани
В) маргінали
Г) глоса тори
1. Декласоване міське населення
2. вільні селяни
3.орган міського самоврядування
4. представники королівської адміністрації
5. тлумачі законів

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

11. Розташуйте  представників  феодальної  ієрархії  франків,  починаючи з найвищої:
А)  графи

Б)  герцоги
В)  барони
Г)  рицарі